Ja sam definitivno žena. I uživam u tome.


ja-sam-definitivno-ena-i-uivam-u-tome
merlin monroejasamdefinitivnoženauživamtomeja samsam definitivnodefinitivno ženai uživamuživam uu tomeja sam definitivnosam definitivno ženai uživam uuživam u tomeja sam definitivno ženai uživam u tome

Ne mogu da radim nešto ako u tome ne uživam.Eto, i ja sam počela ponovo da uživam u suncu, planinama, pa čak i u problemima, a počela sam i da uviđam da za besmisao mog života nije kriv niko drugi osim mene.Ako su FB statusi odraz trenutnog dushevnog stanja ja sam definitivno dushevni bolesnik!Žena je moćna samo srazmjerno nesreći kojom može da kazni svog ljubavnika; a kada je čovjek samo sujetan, svaka žena je korisna, a nijedna nije neophodna; laskavi uspjeh sastoji se u tome da se žena osvoji, a ne da se zadrži.Pita žena muža: S koliko žena si spavao od kako smo u braku? Muž odgovara: Samo s tobom draga. S drugima sam bio budan … :DSavremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu, i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni drugarica, ni saradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću, ostavila drugima svoju decu.