Ja sam dete koje nikada nije odraslo. I dalje stalno pitam “kako” i “zašto” i ponekad nađem odgovor.


ja-sam-dete-koje-nikada-nije-odraslo-i-dalje-stalno-pitam-kako-i-zato-i-ponekad-naem-odgovor
stiven hokingjasamdetekojenikadanijeodraslodaljestalnopitam“kako”“zato”ponekadnađemodgovorja samsam detedete kojekoje nikadanikada nijenije odrasloi daljedalje stalnostalno pitampitam “kako”“kako” ii “zašto”“zašto” ii ponekadponekad nađemnađem odgovorja sam detesam dete kojedete koje nikadakoje nikada nijenikada nije odrasloi dalje stalnodalje stalno pitamstalno pitam “kako”pitam “kako” i“kako” i “zašto”i “zašto” i“zašto” i ponekadi ponekad nađemponekad nađem odgovorja sam dete kojesam dete koje nikadadete koje nikada nijekoje nikada nije odrasloi dalje stalno pitamdalje stalno pitam “kako”stalno pitam “kako” ipitam “kako” i “zašto”“kako” i “zašto” ii “zašto” i ponekad“zašto” i ponekad nađemi ponekad nađem odgovorja sam dete koje nikadasam dete koje nikada nijedete koje nikada nije odrasloi dalje stalno pitam “kako”dalje stalno pitam “kako” istalno pitam “kako” i “zašto”pitam “kako” i “zašto” i“kako” i “zašto” i ponekadi “zašto” i ponekad nađem“zašto” i ponekad nađem odgovor

I onda će znati da je jedina koju sam ikad voleo. Da sam sve druge voleo tamnom stranom srca. Štedeći se. Učeći se kako ću najbolje voleti nju, kada je konačno nađem. -Đorđe Balašević
i-onda-e-znati-da-jedina-koju-sam-ikad-voleo-da-sam-sve-druge-voleo-tamnom-stranom-srca-tedei-se-uei-se-kako-u-najbolje-voleti-nju-kada-konano-naem
Ja sam uvek kasnila na sastanke – ponekad i po dva sata. Ja sam to pokušala promeniti, ali stvari koje su me navodile da kasnim činile su mi preveliko zadovoljstvo. -Merlin Monro
ja-sam-uvek-kasnila-na-sastanke-ponekad-i-po-dva-sata-ja-sam-to-pokuala-promeniti-ali-stvari-koje-su-me-navodile-da-kasnim-inile-su-mi-preveliko
Onaj osecaj kad vidis dete za koje nisi siguran da li je musko ili zensko, i pitas ga kako se zove a ono ti kaze Vanja
onaj-osecaj-kad-vidis-dete-za-koje-nisi-siguran-da-li-musko-ili-zensko-i-pitas-ga-kako-se-zove-a-ono-ti-kaze-vanja