Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešim, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala djevojka u velikom svijetu pokušavajući pronaći nekoga koga ću voleti.


ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-greim-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-djevojka-u-velikom-svijetu-pokuavajui-pronai-nekoga-koga-u-voleti
merlin monrojasamdobraalinisamanđeogreimđavosamojednamaladjevojkavelikomsvijetupokuavajućipronaćinekogakogaćuvoletija samsam dobraali nisamnisam anđeoali nisamnisam đavoja samsam samosamo jednajedna malamala djevojkadjevojka uu velikomvelikom svijetusvijetu pokušavajućipokušavajući pronaćipronaći nekoganekoga kogakoga ćuću voletija sam dobraali nisam anđeoali nisam đavoja sam samosam samo jednasamo jedna malajedna mala djevojkamala djevojka udjevojka u velikomu velikom svijetuvelikom svijetu pokušavajućisvijetu pokušavajući pronaćipokušavajući pronaći nekogapronaći nekoga koganekoga koga ćukoga ću voletija sam samo jednasam samo jedna malasamo jedna mala djevojkajedna mala djevojka umala djevojka u velikomdjevojka u velikom svijetuu velikom svijetu pokušavajućivelikom svijetu pokušavajući pronaćisvijetu pokušavajući pronaći nekogapokušavajući pronaći nekoga kogapronaći nekoga koga ćunekoga koga ću voletija sam samo jedna malasam samo jedna mala djevojkasamo jedna mala djevojka ujedna mala djevojka u velikommala djevojka u velikom svijetudjevojka u velikom svijetu pokušavajućiu velikom svijetu pokušavajući pronaćivelikom svijetu pokušavajući pronaći nekogasvijetu pokušavajući pronaći nekoga kogapokušavajući pronaći nekoga koga ćupronaći nekoga koga ću voleti

Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešna sam, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala devojčica u velikom svetu koja pokušava da pronađe nekoga koga će voleti. -Merilin Monro
ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-grena-sam-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-devojica-u-velikom-svetu-koja-pokuava-da-pronae-nekoga-koga-e-voleti
Nisam htela da placem ali plakala sam….nisam htela da me zaboli ali zabolelo je….nisam zelela da mi  srce pukne na sitne komade ali puklo je…:(
nisam-htela-da-placem-ali-plakala-samnisam-htela-da-me-zaboli-ali-zabolelo-nisam-zelela-da-mi-srce-pukne-na-sitne-komade-ali-puklo
Ja sam neko sasvim običan, manje bitan, samo jedna mala duša na ovome svetu, ali opet, ja sam neko ko je ceo svoj svet video u tebi. -Đorđe Balašević
ja-sam-neko-sasvim-obian-manje-bitan-samo-jedna-mala-a-na-ovome-svetu-ali-opet-ja-sam-neko-ko-ceo-svoj-svet-video-u-tebi
Sećam se kad sam ti umesto: ‘Volim te’, rekla: ‘Slobodno idi’. Žao mi je, ali nisam se htela boriti za nekoga kome je odlazak uvek ...
seam-se-kad-sam-ti-umesto-volim-te-rekla-slobodno-idi-ao-mi-ali-nisam-se-htela-boriti-za-nekoga-kome-odlazak-uvek