Ja sam Fidel Kastro, a mi smo došli da oslobodimo Kubu.


ja-sam-fidel-kastro-a-mi-smo-doli-da-oslobodimo-kubu
fidel kastrojasamfidelkastromismodolidaoslobodimokubuja samsam fidelfidel kastromi smosmo došlidošli dada oslobodimooslobodimo kubuja sam fidelsam fidel kastroa mi smomi smo došlismo došli dadošli da oslobodimoda oslobodimo kubuja sam fidel kastroa mi smo došlimi smo došli dasmo došli da oslobodimodošli da oslobodimo kubua mi smo došli dami smo došli da oslobodimosmo došli da oslobodimo kubu

Izgleda da smo na Balkan došli idući za stokom. More nas je spriječilo da odemo u Afriku u koju smo se bili zaputili. -Matija Bećković
izgleda-da-smo-na-balkan-doli-idui-za-stokom-more-nas-sprijeilo-da-odemo-u-afriku-u-koju-smo-se-bili-zaputili
Možda smo svi došli različitim brodovima, ali smo sada svi u istom čamcu. -Martin Luter King
moda-smo-svi-doli-razliitim-brodovima-ali-smo-sada-svi-u-istom-amcu
Čovek se obično bolje uverava razlozima koje je sam pronašao nego onima do kojih su došli drugi. -Blez Paskal
ovek-se-obino-bolje-uverava-razlozima-koje-sam-pronaao-nego-onima-do-kojih-su-doli-drugi
Posao nas šoumena jeste da oslobodimo ljude briga. -Kes Eliot
posao-nas-oumena-jeste-da-oslobodimo-ljude-briga