Ja sam filantrop: pružam ljudima ono što oni žele. Ljudi vole osetiti užas i strah.


ja-sam-filantrop-pruam-ljudima-ono-to-oni-ele-ljudi-vole-osetiti-uas-i-strah
alfred hičkokjasamfilantroppružamljudimaonotooniželeljudivoleosetitiužasstrahja samsam filantroppružam ljudimaljudima onoono štošto onioni želeljudi volevole osetitiosetiti užasužas ii strahja sam filantroppružam ljudima onoljudima ono štoono što oništo oni želeljudi vole osetitivole osetiti užasosetiti užas iužas i strahpružam ljudima ono štoljudima ono što oniono što oni želeljudi vole osetiti užasvole osetiti užas iosetiti užas i strahpružam ljudima ono što oniljudima ono što oni želeljudi vole osetiti užas ivole osetiti užas i strah

Ljudi će uvek verovati u ono što žele.Istinito ili lažno, ono što se priča o ljudima ima četo toliko značaja u njihovu životu, i naročito u njihovoj sudbini, kao i ono što oni rade.Ljudi retko uspevaju osim ako zaista vole ono što rade.Bolje je poslovati sa ljudima koji nešto žele nego sa onima koji su postali ono što su hteli.Ljudi koji vole samo jednom u životu, u stvari su površni. Ono što oni nazivaju vjernošću, to je ljenost navike ili nedostatak fantazije.Čini ljudima ono što ti je drago da oni čine tebi.