Ja sam glumac, a ne zvezda. Zvezde žive u Holivudu i imaju bazene u obliku srca.


ja-sam-glumac-a-ne-zvezda-zvezde-ive-u-holivudu-i-imaju-bazene-u-obliku-srca
al paćinojasamglumacnezvezdazvezdeživeholivuduimajubazeneoblikusrcaja samsam glumacne zvezdazvezde živežive uu holivuduholivudu ii imajuimaju bazenebazene uu oblikuobliku srcaja sam glumaca ne zvezdazvezde žive užive u holivuduu holivudu iholivudu i imajui imaju bazeneimaju bazene ubazene u oblikuu obliku srcazvezde žive u holivudužive u holivudu iu holivudu i imajuholivudu i imaju bazenei imaju bazene uimaju bazene u oblikubazene u obliku srcazvezde žive u holivudu ižive u holivudu i imajuu holivudu i imaju bazeneholivudu i imaju bazene ui imaju bazene u oblikuimaju bazene u obliku srca

Svaki glumac u dubini svog srca veruje da je istinito sve loše što pišu o njemu. -Orson Vels
svaki-glumac-u-dubini-svog-srca-veruje-da-istinito-sve-loe-to-piu-o-njemu
Sve što sam naučio kao glumac sam i primenio kao pisac. -Kventin Tarantino
sve-to-sam-nauio-kao-glumac-sam-i-primenio-kao-pisac
Neki ljudi imaju mnogo para, pa opet ne žive kao ljudi. -Bugarske poslovice
neki-ljudi-imaju-mnogo-para-pa-opet-ne-ive-kao-ljudi
Molim te, šapni mi ako znaš prečicu do zvezda. Tako sam umorna od traganja za zrnom sreće…
molim-te-apni-mi-ako-zna-preicu-do-zvezda-tako-sam-umorna-od-traganja-za-zrnom-sree
Postoje tri vrste egoista: egoisti koji sami žive i daju drugima da žive; egoisti koji sami žive ali ne daju drugima da žive; i na kraju, egoisti koji niti sami žive niti drugima daju da žive. -Ivan Turgenjev
postoje-tri-vrste-egoista-egoisti-koji-sami-ive-i-daju-drugima-da-ive-egoisti-koji-sami-ive-ali-ne-daju-drugima-da-ive-i-na-kraju-egoisti-koji-niti
Zvezde tvoje sudbine nalaze se u tvojim grudima. -Fridrih Šiler
zvezde-tvoje-sudbine-nalaze-se-u-tvojim-grudima