Ja sam izuzetno strpljiva ako se uzme da će ipak biti po mome na kraju.


ja-sam-izuzetno-strpljiva-ako-se-uzme-da-e-ipak-biti-po-mome-na-kraju
margaret tačerjasamizuzetnostrpljivaakoseuzmedaćeipakbitipomomenakrajuja samsam izuzetnoizuzetno strpljivastrpljiva akoako sese uzmeuzme dada ćeće ipakipak bitibiti popo momemome nana krajuja sam izuzetnosam izuzetno strpljivaizuzetno strpljiva akostrpljiva ako seako se uzmese uzme dauzme da ćeda će ipakće ipak bitiipak biti pobiti po momepo mome namome na krajuja sam izuzetno strpljivasam izuzetno strpljiva akoizuzetno strpljiva ako sestrpljiva ako se uzmeako se uzme dase uzme da ćeuzme da će ipakda će ipak bitiće ipak biti poipak biti po momebiti po mome napo mome na krajuja sam izuzetno strpljiva akosam izuzetno strpljiva ako seizuzetno strpljiva ako se uzmestrpljiva ako se uzme daako se uzme da ćese uzme da će ipakuzme da će ipak bitida će ipak biti poće ipak biti po momeipak biti po mome nabiti po mome na kraju

Svaki pametan čovek zna da je život lep i da je njegov cilj biti srećan… No, ipak su na kraju samo glupi srećni. Kako to objasniti? -Orhan Pamuk
svaki-pametan-ovek-zna-da-ivot-lep-i-da-njegov-cilj-biti-srean-no-ipak-su-na-kraju-samo-glupi-sre-kako-to-objasniti
Da bi sebe slijedio, da bi vidio kako njegova misao djeluje, čovjek mora biti izuzetno budan. -Jiddu Krishnamurti
da-bi-sebe-slijedio-da-bi-vidio-kako-njegova-misao-djeluje-ovjek-mora-biti-izuzetno-budan
Naučila sam da verujem u Boga i da u njemu vidim svoju snagu. Odavno sam odlučila da ću biti slobodna osoba i da se neću bojati. Oduvek sam osećala da je moje pravo da se branim ako mogu. -Roza Parks
nauila-sam-da-verujem-u-boga-i-da-u-njemu-vidim-svoju-snagu-odavno-sam-odluila-da-u-biti-slobodna-osoba-i-da-se-neu-bojati-oduvek-sam-oseala-da-moje
Ma kako čvrsto ljudi bili povezani prijateljstvom, ljubavlju ili brakom, sasvim pošteno svaki na kraju misli ipak samo na sebe i možda još na svoje dete. -Artur Šopenhauer
ma-kako-vrsto-ljudi-bili-povezani-prijateljstvom-ljubavlju-ili-brakom-sasvim-poteno-svaki-na-kraju-misli-ipak-samo-na-sebe-i-moda-jo-na-svoje-dete
Znam, ne smijemo biti slabi i tužni ako smo pravi vjernici, ali to znam uzalud. Slab sam i tužan, i ne mislim da li sam pravi vjernik ili čovjek izgubljen u gluhoj samoći svijeta. -Meša Selimović
znam-ne-smijemo-biti-slabi-i-ako-smo-pravi-vjernici-ali-to-znam-uzalud-slab-sam-i-an-i-ne-mislim-da-li-sam-pravi-vjernik-ili-ovjek-izgubljen-u-gluhoj
Upoznao sam devojku koja prica tako brzo da sam na kraju svake recenice ocekivao da mi kaze da se posavetujem sa lekarom ili farmaceutom xD
upoznao-sam-devojku-koja-prica-tako-brzo-da-sam-na-kraju-svake-recenice-ocekivao-da-mi-kaze-da-se-posavetujem-lekarom-ili-farmaceutom-xd