Ja sam ja i neću da potčinim svoj ukus jednodušnom sudu čovječanstva. Ako ne volim neku stvar, ne volim je, to je sve; ne vidim nikakav razlog da se pretvaram da volim nešto samo zato što većina voli ili se pretvara da voli.


ja-sam-ja-i-neu-da-potinim-svoj-ukus-jednodunom-sudu-ovjeanstva-ako-ne-volim-neku-stvar-ne-volim-to-sve-ne-vidim-nikakav-razlog-da-se-pretvaram-da
jack londonjasamjanećudapotčinimsvojukusjednodunomsudučovječanstvaakonevolimnekustvartosvevidimnikakavrazlogsepretvaramnetosamozatotovećinavoliilipretvaravolija samsam jaja ii nećuneću dada potčinimpotčinim svojsvoj ukusukus jednodušnomjednodušnom sudusudu čovječanstvaako nene volimvolim nekuneku stvarne volimvolim jeje svene vidimvidim nikakavnikakav razlograzlog dada sese pretvarampretvaram dada volimvolim neštonešto samosamo zatozato štošto većinavećina volivoli iliili sese pretvarapretvara dada volija sam jasam ja ija i nećui neću daneću da potčinimda potčinim svojpotčinim svoj ukussvoj ukus jednodušnomukus jednodušnom sudujednodušnom sudu čovječanstvaako ne volimne volim nekuvolim neku stvarne volim jene vidim nikakavvidim nikakav razlognikakav razlog darazlog da seda se pretvaramse pretvaram dapretvaram da volimda volim neštovolim nešto samonešto samo zatosamo zato štozato što većinašto većina volivećina voli ilivoli ili seili se pretvarase pretvara dapretvara da voli

Ako me ti ne voliš – ja neću biti voljen; ali ako ja tebe ne volim – ja ne znam kako se voli. -Semjuel Beket
ako-me-ti-ne-voli-ja-neu-biti-voljen-ali-ako-ja-tebe-ne-volim-ja-ne-znam-kako-se-voli
Sloboda i ljubav idu skupa. Ljubav nije reakcija. Ako te volim zato što ti voliš mene, to je samo trgovina, stvar koja se kupuje na pijaci; to nije ljubav. -Džidu Krišnamurti
sloboda-i-ljubav-idu-skupa-ljubav-nije-reakcija-ako-te-volim-zato-to-ti-voli-mene-to-samo-trgovina-stvar-koja-se-kupuje-na-pijaci-to-nije-ljubav
Voli se zato što se voli. Ne postoji razlog zbog kojeg se voli. Volim te jer se čitava Vaseljena zaverila da dođem do tebe. -Paulo Koeljo
voli-se-zato-to-se-voli-ne-postoji-razlog-zbog-kojeg-se-voli-volim-te-jer-se-itava-vaseljena-zaverila-da-doem-do-tebe
Ne, nisam iznenađen, samo sam razočaran. Ne mrzim te, samo sam izgubio razlog da te volim . -Đorđe Balašević
ne-nisam-iznena-samo-sam-razoaran-ne-mrzim-te-samo-sam-izgubio-razlog-da-te-volim