Ja sam kao svaki drugi čovek. Sve što radim je ispunjavanje željenih zahtjeva.


ja-sam-kao-svaki-drugi-ovek-sve-to-radim-ispunjavanje-eljenih-zahtjeva
al kaponejasamkaosvakidrugičoveksvetoradimispunjavanježeljenihzahtjevaja samsam kaokao svakisvaki drugidrugi čoveksve štošto radimradim jeje ispunjavanjeispunjavanje željenihželjenih zahtjevaja sam kaosam kao svakikao svaki drugisvaki drugi čoveksve što radimšto radim jeradim je ispunjavanjeje ispunjavanje željenihispunjavanje željenih zahtjevaja sam kao svakisam kao svaki drugikao svaki drugi čoveksve što radim ješto radim je ispunjavanjeradim je ispunjavanje željenihje ispunjavanje željenih zahtjevaja sam kao svaki drugisam kao svaki drugi čoveksve što radim je ispunjavanješto radim je ispunjavanje željenihradim je ispunjavanje željenih zahtjeva

Sve što sam naučio kao glumac sam i primenio kao pisac. -Kventin Tarantino
sve-to-sam-nauio-kao-glumac-sam-i-primenio-kao-pisac
Sve što jedan čovek može da zamisli, drugi može da ostvari. -Žil Vern
sve-to-jedan-ovek-moe-da-zamisli-drugi-moe-da-ostvari
Pokušavao sam biti kao ostali. Onda sam video da mi nije potrebno. Biti kao drugi znači završiti svoj posao. -Duško Ttrifunović
pokuavao-sam-biti-kao-ostali-onda-sam-video-da-mi-nije-potrebno-biti-kao-drugi-znai-zavriti-svoj-posao
Sve dok čovek stoji sam sebi na putu, sve izgleda kao da mu stoji na putu. -Ralf Voldo Emerson
sve-dok-ovek-stoji-sam-sebi-na-putu-sve-izgleda-kao-da-mu-stoji-na-putu