Ja sam mali čovjek koji je zaboravio da je mali. Uvrijedio sam ih što se usuđujem da mislim.


ja-sam-mali-ovjek-koji-zaboravio-da-mali-uvrijedio-sam-ih-to-se-usuujem-da-mislim
meša selimovićjasammaličovjekkojizaboraviodamaliuvrijedioihtoseusuđujemmislimja samsam malimali čovjekčovjek kojikoji jeje zaboraviozaboravio dada jeje maliuvrijedio samsam ihih štošto sese usuđujemusuđujem dada mislimja sam malisam mali čovjekmali čovjek kojičovjek koji jekoji je zaboravioje zaboravio dazaboravio da jeda je maliuvrijedio sam ihsam ih štoih što sešto se usuđujemse usuđujem dausuđujem da mislimja sam mali čovjeksam mali čovjek kojimali čovjek koji ječovjek koji je zaboraviokoji je zaboravio daje zaboravio da jezaboravio da je maliuvrijedio sam ih štosam ih što seih što se usuđujemšto se usuđujem dase usuđujem da mislimja sam mali čovjek kojisam mali čovjek koji jemali čovjek koji je zaboraviočovjek koji je zaboravio dakoji je zaboravio da jeje zaboravio da je maliuvrijedio sam ih što sesam ih što se usuđujemih što se usuđujem dašto se usuđujem da mislim

Nigdje čovjek nije mali kao pred šalterom i nigdje mali ljudi nisu veći nego iza njega. -Matija Bećković
nigdje-ovjek-nije-mali-kao-pred-alterom-i-nigdje-mali-ljudi-nisu-vei-nego-iza-njega
Dok sam bio mali vjerovao sam da je novac najvažnija stvar na svijetu. Sada kada sam odrastao, sada to znam. -Oskar Vajld
dok-sam-bio-mali-vjerovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-na-svijetu-sada-kada-sam-odrastao-sada-to-znam
Nigde čovek nije mali kao pred šalterom i nigde mali ljudi nisu veći nego iza njega. -Matija Bećković
nigde-ovek-nije-mali-kao-pred-alterom-i-nigde-mali-ljudi-nisu-vei-nego-iza-njega
Nigde čovek nije toliko mali kao pred šalterom i nigde mali ljudi nisu veći nego iza njega. -Matija Bećković
nigde-ovek-nije-toliko-mali-kao-pred-alterom-i-nigde-mali-ljudi-nisu-vei-nego-iza-njega
Veliki čovjek postavlja stroge zahtjeve na sebe - mali ih čovjek postavlja drugima. -Konfučije
veliki-ovjek-postavlja-stroge-zahtjeve-na-sebe-mali-ih-ovjek-postavlja-drugima
Izgleda, prestao sam da volim. Počeo sam da mislim ljubavlju. Izgleda da sam izdao najlirskije u sebi. Počeo sam da mislim osećanjima. -Miroslav Mika Antić
izgleda-prestao-sam-da-volim-poeo-sam-da-mislim-ljubavlju-izgleda-da-sam-izdao-najlirskije-u-sebi-poeo-sam-da-mislim-oseanjima