Ja sam marksista-lenjinista i biću do poslednjeg dana svog života.


ja-sam-marksistalenjinista-i-biudo-poslednjeg-dana-svog-ivota
fidel kastrojasammarksistalenjinistabiću doposlednjegdanasvogživotaja sami biću dobiću do poslednjegposlednjeg danadana svogsvog životai biću do poslednjegbiću do poslednjeg danaposlednjeg dana svogdana svog životai biću do poslednjeg danabiću do poslednjeg dana svogposlednjeg dana svog životai biću do poslednjeg dana svogbiću do poslednjeg dana svog života

Najlepše dane svog života provodio sam noću…
najlepe-dane-svog-ivota-provodio-sam-nou
Hoćeš li da budeš prijatelj vuka? Nije teško: nahrani ga ako je gladan, leči ga ako je ranjen. Biće ti veran do svog poslednjeg daha. Čovek naprotiv. Čovek misli, sumnja. -Indijanska poslovica
hoe-li-da-bude-prijatelj-vuka-nije-teko-nahrani-ga-ako-gladan-i-ga-ako-ranjen-bie-ti-veran-do-svog-poslednjeg-daha-ovek-naprotiv-ovek-misli-sumnja
Zajednički život je najveći stepen sreće među ljudima koji se vole. Ali svakome misaonom biću potrebni sa sati osamljenosti i sabranosti. Samo po tu cenu ono uživa slast života u zajednici. -Žorž Sand
zajedniki-ivot-najvei-stepen-sree-meu-ljudima-koji-se-vole-ali-svakome-misaonom-biu-potrebni-sati-osamljenosti-i-sabranosti-samo-po-cenu-ono-uiva
Ništa nemam osim uvjerenja da sam častan, ako i to izgubim, biću ruševina. -Meša Selimović
ni-nemam-osim-uvjerenja-da-sam-astan-ako-i-to-izgubim-biu-ruevina
Lišće se umorilo i stari. Ono se naživelo svog malog i skromnog života. -Duško Radović
lie-se-umorilo-i-stari-ono-se-naivelo-svog-malog-i-skromnog-ivota