Ja sam najveći; to sam rekao čak i pre nego sam to i postao.


ja-sam-najvei-to-sam-rekao-ak-i-pre-nego-sam-to-i-postao
muhamed alijasamnajvećitorekaočakprenegopostaoja samsam najvećisam rekaorekao čakčak ii prepre negonego sami postaoja sam najvećisam rekao čakrekao čak ičak i prei pre negopre nego samsam to isam rekao čak irekao čak i prečak i pre negoi pre nego samnego sam to isam to i postaosam rekao čak i prerekao čak i pre negočak i pre nego sampre nego sam to inego sam to i postao

Niko mi nikada nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu.Niko mi nikada  nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu.Toliko sam brz da sam prošle noći pritisnu prekidač za gašenje svetla i bio u krevetu pre nego je sobom zavladala tama.Da sam se rodio kao žena, sigurno bih postao prostitutka. Budući da sam se rodio kao muškarac, stalno sam žudio za ženama… :)Zbog te žene, jedine koju sam volio u životu, zbog nje, izgubljene, zbog nje, otete, postao sam tvrđi i zatvoreniji prema svakome. Osjećao sam se poharan, i nisam davao ni drugima ono što nisam mogao dati njoj. Možda sam se svetio sebi i ljudima, nehotice i neznajući. Boljela me, odsutna .Nikad joj nisam rekao ni da sam usput prešao na desetine bezimenih rečica koje sam nazvao po njoj.