Ja sam od onih koji razmišljaju poput Nobela da će čovečanstvo iz novih otkrića izvući više dobra nego zla.


ja-sam-od-onih-koji-razmiljaju-poput-nobela-da-e-oveanstvo-iz-novih-otkria-izvui-vie-dobra-nego-zla
marija kirijasamodonihkojirazmiljajupoputnobeladaćečovečanstvoiznovihotkrićaizvućiviedobranegozlaja samsam odod onihonih kojikoji razmišljajurazmišljaju poputpoput nobelanobela dada ćeće čovečanstvočovečanstvo iziz novihnovih otkrićaotkrića izvućiizvući viševiše dobradobra negonego zlaja sam odsam od onihod onih kojionih koji razmišljajukoji razmišljaju poputrazmišljaju poput nobelapoput nobela danobela da ćeda će čovečanstvoće čovečanstvo izčovečanstvo iz novihiz novih otkrićanovih otkrića izvućiotkrića izvući višeizvući više dobraviše dobra negodobra nego zlaja sam od onihsam od onih kojiod onih koji razmišljajuonih koji razmišljaju poputkoji razmišljaju poput nobelarazmišljaju poput nobela dapoput nobela da ćenobela da će čovečanstvoda će čovečanstvo izće čovečanstvo iz novihčovečanstvo iz novih otkrićaiz novih otkrića izvućinovih otkrića izvući višeotkrića izvući više dobraizvući više dobra negoviše dobra nego zlaja sam od onih kojisam od onih koji razmišljajuod onih koji razmišljaju poputonih koji razmišljaju poput nobelakoji razmišljaju poput nobela darazmišljaju poput nobela da ćepoput nobela da će čovečanstvonobela da će čovečanstvo izda će čovečanstvo iz novihće čovečanstvo iz novih otkrićačovečanstvo iz novih otkrića izvućiiz novih otkrića izvući višenovih otkrića izvući više dobraotkrića izvući više dobra negoizvući više dobra nego zla

Ja sam od onih koji razmišljaju poput Nobela da će čovječanstvo iz novih otkrića izvući više dobra nego zla. -Marija Kiri
ja-sam-od-onih-koji-razmiljaju-poput-nobela-da-e-ovjeanstvo-iz-novih-otkria-izvui-vie-dobra-nego-zla
Čak i će filozofi hvaliti rat govoreći da on čini čovečanstvo plemenitim, zaboravljajući na Grka koji je davno rekao: „Rat je loš zato što rađa više zla, nego što ga ubija. -Imanuel Kant
ak-i-e-filozofi-hvaliti-rat-govorei-da-on-ini-oveanstvo-plemenitim-zaboravljajui-na-grka-koji-davno-rekao-rat-lo-zato-to-raa-vie-zla-nego-to-ga
Oslobodi se onih osoba koje te obeshrabruju i okruži se onima, koji znaju izvući najbolje iz tebe.
oslobodi-se-onih-osoba-koje-te-obeshrabruju-i-okrui-se-onima-koji-znaju-izvui-najbolje-iz-tebe
Zločinci često u srcima nose više čovečnosti nego oni hladni, besprekorni građani sa vrlinama, u čijim se bednim srcima ugasila snaga zla, ali i snaga dobra. -Hajnrih Hajne
zloinci-esto-u-srcima-nose-vie-ovenosti-nego-oni-hladni-besprekorni-graani-vrlinama-u-ijim-se-bednim-srcima-ugasila-snaga-zla-ali-i-snaga-dobra
Više ima onih koji su u posedu bogatstva, nego onih koji poseduju bogastvo. -Italijanske poslovice
vie-ima-onih-koji-su-u-posedu-bogatstva-nego-onih-koji-poseduju-bogastvo