Ja sam odabrao put egoista ili vjernika, pa obaveze prema vani smatram sporednima u odnosu na one koje dugujemo vlastitoj duši.


ja-sam-odabrao-put-egoista-ili-vjernika-pa-obaveze-prema-vani-smatram-sporednima-u-odnosu-na-one-koje-dugujemo-vlastitoj-i
herman hesejasamodabraoputegoistailivjernikapaobavezepremavanismatramsporednimaodnosunaonekojedugujemovlastitojduija samsam odabraoodabrao putput egoistaegoista iliili vjernikapa obavezeobaveze premaprema vanivani smatramsmatram sporednimasporednima uu odnosuodnosu nana oneone kojekoje dugujemodugujemo vlastitojvlastitoj dušija sam odabraosam odabrao putodabrao put egoistaput egoista iliegoista ili vjernikapa obaveze premaobaveze prema vaniprema vani smatramvani smatram sporednimasmatram sporednima usporednima u odnosuu odnosu naodnosu na onena one kojeone koje dugujemokoje dugujemo vlastitojdugujemo vlastitoj dušija sam odabrao putsam odabrao put egoistaodabrao put egoista iliput egoista ili vjernikapa obaveze prema vaniobaveze prema vani smatramprema vani smatram sporednimavani smatram sporednima usmatram sporednima u odnosusporednima u odnosu nau odnosu na oneodnosu na one kojena one koje dugujemoone koje dugujemo vlastitojkoje dugujemo vlastitoj dušija sam odabrao put egoistasam odabrao put egoista iliodabrao put egoista ili vjernikapa obaveze prema vani smatramobaveze prema vani smatram sporednimaprema vani smatram sporednima uvani smatram sporednima u odnosusmatram sporednima u odnosu nasporednima u odnosu na oneu odnosu na one kojeodnosu na one koje dugujemona one koje dugujemo vlastitojone koje dugujemo vlastitoj duši

Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama
Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovjekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama. -Imanuel Kant
onaj-ko-okrutan-prema-ivotinjama-teak-i-u-svome-odnosu-prema-ljudima-o-ovjekovom-srcu-moemo-suditi-prema-njegovom-odnosu-prema-ivotinjama
Prvi put koji vodi  prema Bogu je molitva. Drugi put prema Bogu je veselje. -Paulo Koeljo
prvi-put-koji-vodi-prema-bogu-molitva-drugi-put-prema-bogu-veselje
Prosjak s ulice nema obaveze da nas drugi put pozna i pozdravi. -Tin Ujević
prosjak-s-ulice-nema-obaveze-da-nas-drugi-put-pozna-i-pozdravi
Prosijak s ulice nema obaveze da nas drugi put pozna i pozdravi. -Tin Ujević
prosijak-s-ulice-nema-obaveze-da-nas-drugi-put-pozna-i-pozdravi
Ja sam ranije ustupala svoje mesto, ali sam danas posebno umorna. Umorna sam od svog posla krojačice i bola koji osećam u duši. -Roza Parks
ja-sam-ranije-ustupala-svoje-mesto-ali-sam-danas-posebno-umorna-umorna-sam-od-svog-posla-krojaice-i-bola-koji-oseam-u-i