Ja sam pisac. Meni je najvažnije razumjeti ljudska bića. Kod pisanja romana najvažnije je dati smisao našim životima. U tome istorija nije toliko važna. Od istorije je važnija introspekcija.


ja-sam-pisac-meni-najvanije-razumjeti-ljudska-bia-kod-pisanja-romana-najvanije-dati-smisao-naim-ivotima-u-tome-istorija-nije-toliko-vana-od-istorije
orhan pamukjasampisacmeninajvažnijerazumjetiljudskabićakodpisanjaromanadatismisaonaimživotimatomeistorijanijetolikovažnaodistorijevažnijaintrospekcijaja samsam pisacmeni jeje najvažnijenajvažnije razumjetirazumjeti ljudskaljudska bićakod pisanjapisanja romanaromana najvažnijenajvažnije jeje datidati smisaosmisao našimnašim životimau tometome istorijaistorija nijenije tolikotoliko važnaod istorijeistorije jeje važnijavažnija introspekcijaja sam pisacmeni je najvažnijeje najvažnije razumjetinajvažnije razumjeti ljudskarazumjeti ljudska bićakod pisanja romanapisanja romana najvažnijeromana najvažnije jenajvažnije je datije dati smisaodati smisao našimsmisao našim životimau tome istorijatome istorija nijeistorija nije tolikonije toliko važnaod istorije jeistorije je važnijaje važnija introspekcija

Verujem u ljudska bića, i da sva ljudska bića treba poštovati kao takva, bez obzira na njihovu boju. -Malkolm Iks
verujem-u-ljudska-bia-i-da-sva-ljudska-bia-treba-potovati-kao-takva-bez-obzira-na-njihovu-boju
Ima ljudi koji se toliko brinu o časti i ugledu drugih, da ne vide ono najvažnije – svoj izgubljeni ugled i čast. -Kazanova
ima-ljudi-koji-se-toliko-brinu-o-asti-i-ugledu-drugih-da-ne-vide-ono-najvanije-svoj-izgubljeni-ugled-i-ast
Mislim da sam nakon svega ostao čovek, i to mi je najvažnije. I spoznaja da nikog ja nisam povredio. -Đorđe Balašević
mislim-da-sam-nakon-svega-ostao-ovek-i-to-mi-najvanije-i-spoznaja-da-nikog-ja-nisam-povredio