Ja sam sebična, nestrpljiva i pomalo nesigurna. Ponekad pravim greške, ponekad sam izvan kontrole i s vremena na vreme teška za rukovanje. Ali ako me ne možeš podneti kada sam najgora, sigurno me ne zaslužuješ ni kada sam najbolja.


ja-sam-sebina-nestrpljiva-i-pomalo-nesigurna-ponekad-pravim-greke-ponekad-sam-izvan-kontrole-i-s-vremena-na-vreme-teka-za-rukovanje-ali-ako-me-ne-moe
merilin monrojasamsebičnanestrpljivapomalonesigurnaponekadpravimgrekeponekadizvankontrolevremenanavremetekazarukovanjealiakomenemožepodnetikadanajgorasigurnozaslužujenajboljaja samsam sebičnanestrpljiva ii pomalopomalo nesigurnaponekad pravimpravim greškeponekad samsam izvanizvan kontrolekontrole is vremenavremena nana vremevreme teškateška zaza rukovanjeali akoako meme nene možešmožeš podnetipodneti kadakada samsam najgorasigurno meme nene zaslužuješzaslužuješ nini kadakada samsam najboljaja sam sebičnanestrpljiva i pomaloi pomalo nesigurnaponekad pravim greškeponekad sam izvansam izvan kontroleizvan kontrole ikontrole i si s vremenas vremena navremena na vremena vreme teškavreme teška zateška za rukovanjeali ako meako me neme ne možešne možeš podnetimožeš podneti kadapodneti kada samkada sam najgorasigurno me neme ne zaslužuješne zaslužuješ nizaslužuješ ni kadani kada samkada sam najbolja

Bio sam pomalo uzbuđen kada sam išao u zatvor po prvi put, te sam naučio i nešto izvrsnih dijaloga. -Kventin Tarantino
bio-sam-pomalo-uzbu-kada-sam-iao-u-zatvor-po-prvi-put-te-sam-nauio-i-neto-izvrsnih-dijaloga
a sam ponekad lisica, a ponekad sam lav. Cijelo umijeće vladanja leži u tome da znaš kada trebaš biti jedno, a kada trebaš biti drugo -Napoleon Bonaparta
a-sam-ponekad-lisica-a-ponekad-sam-lav-cijelo-umijee-vladanja-i-u-tome-da-zna-kada-treba-biti-jedno-a-kada-treba-biti-drugo
Ja sam ponekad lisica, a ponekad sam lav. Cijelo umijeće vladanja leži u tome da znaš kada trebaš biti jedno, a kada trebaš biti drugo. -Napoleon Bonaparta
ja-sam-ponekad-lisica-a-ponekad-sam-lav-cijelo-umijee-vladanja-i-u-tome-da-zna-kada-treba-biti-jedno-a-kada-treba-biti-drugo
Gledao sam Titanik kada sam se vratio kući iz bolnice. Znao sam da je moj IQ oštećen. -Stiven King
gledao-sam-titanik-kada-sam-se-vratio-kui-iz-bolnice-znao-sam-da-moj-iq-ote
Ma, znam da niko neće čitati ovaj status. Ali ponekad, kad mi je dosadno, odem u baštu, zakopam se u zemlju i pravim se da sam sargarepa. x’D  ☺♥
ma-znam-da-niko-nee-itati-ovaj-status-ali-ponekad-kad-mi-dosadno-odem-u-ba-zakopam-se-u-zemlju-i-pravim-se-da-sam-sargarepa-xd
Dok sam bio mali vjerovao sam da je novac najvažnija stvar na svijetu. Sada kada sam odrastao, sada to znam. -Oskar Vajld
dok-sam-bio-mali-vjerovao-sam-da-novac-najvanija-stvar-na-svijetu-sada-kada-sam-odrastao-sada-to-znam