Ja sam tokom godina naučila da kada je um sređen to poništava strah; jer sve što mora biti urađeno mora biti urađeno bez straha.


ja-sam-tokom-godina-nauila-da-kada-um-sre-to-ponitava-strah-jer-sve-to-mora-biti-uraeno-mora-biti-uraeno-bez-straha
roza parksjasamtokomgodinanaučiladakadaumsređentoponitavastrahjersvetomorabitiurađenobezstrahaja samsam tokomtokom godinagodina naučilanaučila dada kadakada jeje umum sređenponištava strahjer svesve štošto moramora bitibiti urađenourađeno moramora bitibiti urađenourađeno bezbez strahaja sam tokomsam tokom godinatokom godina naučilagodina naučila danaučila da kadada kada jekada je umje um sređensređen to poništavajer sve štosve što morašto mora bitimora biti urađenobiti urađeno moraurađeno mora bitimora biti urađenobiti urađeno bezurađeno bez strahaja sam tokom godinasam tokom godina naučilatokom godina naučila dagodina naučila da kadanaučila da kada jeda kada je umkada je um sređenum sređen to poništavasređen to poništava strahjer sve što morasve što mora bitišto mora biti urađenomora biti urađeno morabiti urađeno mora bitiurađeno mora biti urađenomora biti urađeno bezbiti urađeno bez strahaja sam tokom godina naučilasam tokom godina naučila datokom godina naučila da kadagodina naučila da kada jenaučila da kada je umda kada je um sređenje um sređen to poništavaum sređen to poništava strahjer sve što mora bitisve što mora biti urađenošto mora biti urađeno moramora biti urađeno mora bitibiti urađeno mora biti urađenourađeno mora biti urađeno bezmora biti urađeno bez straha

Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja. -Sokrat
tamo-gde-ima-potovanja-ima-i-straha-meutim-tamo-gde-strah-ne-mora-uvek-biti-i-potovanja-jer-sam-strah-ima-daleko-vei-opseg-od-potovanja
Radi sve iz ljubavi jer u njoj leži istinska snaga, ko voli mnogo može uraditi mnogo, i može mnogo postići, a što je urađeno s ljubavlju dobro je urađeno.
radi-sve-iz-ljubavi-jer-u-njoj-i-istinska-snaga-ko-voli-mnogo-moe-uraditi-mnogo-i-moe-mnogo-postii-a-to-uraeno-s-ljubavlju-dobro-uraeno
Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora. -Borislav Pekić
ono-to-mora-da-bude-nije-nesrea-nesrea-samo-ono-to-ne-mora-biti-a-ipak-se-dogodi-nesreu-uvek-izazivaju-ljudi-priroda-vlada-onim-to-biti-mora
Knjiga mora biti poput sjekire za smrznuta mora unutar nas samih. -Franc Kafka
knjiga-mora-biti-poput-sjekire-za-smrznuta-mora-unutar-nas-samih