Ja sam tvoja senka i noć je moje carstvo, svet me izgubi ali ti me dobi.


ja-sam-tvoja-senka-i-no-moje-carstvo-svet-me-izgubi-ali-ti-me-dobi
matija bećkovićjasamtvojasenkanoćmojecarstvosvetmeizgubialitidobija samsam tvojatvoja senkasenka ii noćnoć jeje mojemoje carstvosvet meme izgubiizgubi aliali titi meme dobija sam tvojasam tvoja senkatvoja senka isenka i noći noć jenoć je mojeje moje carstvosvet me izgubime izgubi aliizgubi ali tiali ti meti me dobija sam tvoja senkasam tvoja senka itvoja senka i noćsenka i noć jei noć je mojenoć je moje carstvosvet me izgubi alime izgubi ali tiizgubi ali ti meali ti me dobija sam tvoja senka isam tvoja senka i noćtvoja senka i noć jesenka i noć je mojei noć je moje carstvosvet me izgubi ali time izgubi ali ti meizgubi ali ti me dobi

Rekla bih da je svet u užasnom stanju, ali sam uplašena da bi svet rekao: Gle, ko to kaže.Ne mogu reći da sam mrzeo svet muškaraca i žena, ali osetio sam određenu odvratnost koja me odvajala od zanatlija, trgovaca, lažljivaca i ljubavnika.Od svega što svet ima i jeste ja sam hteo da napravim sredstvo kojim bih savladao i osvojio svet, a sada je taj svet načinio od mene svoje sredstvo.Rođen sam sa muzikom u sebi. Muzika je deo mene. Kao moja rebra, moji bubrezi, moja jetra, moje srce. Kao moja krv. To je sila koja je već bila u meni kada sam došao na svet. Bila je za mene potreba-kao hrana ili voda.Ja sam neko sasvim običan, manje bitan, samo jedna mala duša na ovome svetu, ali opet, ja sam neko ko je ceo svoj svet video u tebi.lako je moj cilj da otkrijem suštinu ljubavi, i premda patim zbog osoba kojima sam poklonila svoje srce, uviđam da oni koji su dotakli moju dušu, nisu uspijeli da probude moje telo, a oni koji su doticali moje tijelo, nisu uspijevali da dosegnu do moje duše.