Ja sam uvek zauzeta, što je možda glavni razlog zašto sam uvek dobro.


ja-sam-uvek-zauzeta-to-moda-glavni-razlog-zato-sam-uvek-dobro
elizabet kedi stentonjasamuvekzauzetatomoždaglavnirazlogzatodobroja samsam uvekuvek zauzetašto jeje moždamožda glavniglavni razlograzlog zaštozašto samsam uvekuvek dobroja sam uveksam uvek zauzetašto je moždaje možda glavnimožda glavni razlogglavni razlog zaštorazlog zašto samzašto sam uveksam uvek dobroja sam uvek zauzetašto je možda glavnije možda glavni razlogmožda glavni razlog zaštoglavni razlog zašto samrazlog zašto sam uvekzašto sam uvek dobrošto je možda glavni razlogje možda glavni razlog zaštomožda glavni razlog zašto samglavni razlog zašto sam uvekrazlog zašto sam uvek dobro

Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost
Koliko god sam puta zašao među ljude uvek sam osetio da sam ponešto izgubio od svoje ličnosti. -Seneka
koliko-god-sam-puta-zaao-meu-ljude-uvek-sam-osetio-da-sam-poneto-izgubio-od-svoje-linosti
Ja sam uvek kasnila na sastanke – ponekad i po dva sata. Ja sam to pokušala promeniti, ali stvari koje su me navodile da kasnim činile su mi preveliko zadovoljstvo. -Merlin Monro
ja-sam-uvek-kasnila-na-sastanke-ponekad-i-po-dva-sata-ja-sam-to-pokuala-promeniti-ali-stvari-koje-su-me-navodile-da-kasnim-inile-su-mi-preveliko