Ja se samo pretvaram da sam mrtav.


ja-se-samo-pretvaram-da-sam-mrtav
hans kristijan andersenjasesamopretvaramdasammrtavja sese samosamo pretvarampretvaram dada samsam mrtavja se samose samo pretvaramsamo pretvaram dapretvaram da samda sam mrtavja se samo pretvaramse samo pretvaram dasamo pretvaram da sampretvaram da sam mrtavja se samo pretvaram dase samo pretvaram da samsamo pretvaram da sam mrtav

Ako se jednom probudim i ne vidim sunce, ili sam mrtav ili sunce… -Jim Morrison
ako-se-jednom-probudim-i-ne-vidim-sunce-ili-sam-mrtav-ili-sunce
Ne, nisam iznenađen, samo sam razočaran. Ne mrzim te, samo sam izgubio razlog da te volim . -Đorđe Balašević
ne-nisam-iznena-samo-sam-razoaran-ne-mrzim-te-samo-sam-izgubio-razlog-da-te-volim