Ja se zalažem za pravdu prema svima – kao što to kaže Ustav.


ja-se-zalaem-za-pravdu-prema-svima-kao-to-to-kae-ustav
ričard prajorjasezalažemzapravdupremasvimakaototokažeustavja sese zalažemzalažem zaza pravdupravdu premaprema svimasvima –– kaokao štokaže ustavja se zalažemse zalažem zazalažem za pravduza pravdu premapravdu prema svimaprema svima –svima – kao– kao štošto to kažeja se zalažem zase zalažem za pravduzalažem za pravdu premaza pravdu prema svimapravdu prema svima –prema svima – kaosvima – kao štokao što to kažešto to kaže ustavja se zalažem za pravduse zalažem za pravdu premazalažem za pravdu prema svimaza pravdu prema svima –pravdu prema svima – kaoprema svima – kao što– kao što to kažekao što to kaže ustav

Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti.Ne volim tipove koji su neljubazni i nadmeni samo prema kelnerima, jer prema svima višim od sebe moraju da budu preljubazni.Očekivati da ljudi budu fer prema tebi, samo zato što si ti fer prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede, samo zato što ti ne jedeš lavove& ...Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi.A čovijek osjeća potrebu ne samo da misli već i da kaže, čak i veću potrebu da kaže nego da misli. Tako se prazni, oslobađa napetosti. Riječ je odliv suvišne krvi, i rasterećenje od muke, privid slobode. Vlast bi trebalo da je njeguje i podstiče, a ne da je guši, da priređuje svečanosti govorenja, ili još bolje, psovanja, kao pjevanje, kao molitvu, kao čišćenje.Kad čovek mnogo govori, uvek kaže nešto što nije trebalo da kaže.