Ja sebe gledam kao na dječaka koji se igra na morskoj obali, dok ogromni okean istine leži neotkriven ispred mene.


ja-sebe-gledam-kao-na-djeaka-koji-se-igra-na-morskoj-obali-dok-ogromni-okean-istine-i-neotkriven-ispred-mene
isak njutnjasebegledamkaonadječakakojiseigramorskojobalidokogromniokeanistineležineotkrivenispredmeneja sebesebe gledamgledam kaokao nana dječakadječaka kojikoji sese igraigra nana morskojmorskoj obalidok ogromniogromni okeanokean istineistine ležileži neotkrivenneotkriven ispredispred meneja sebe gledamsebe gledam kaogledam kao nakao na dječakana dječaka kojidječaka koji sekoji se igrase igra naigra na morskojna morskoj obalidok ogromni okeanogromni okean istineokean istine ležiistine leži neotkrivenleži neotkriven ispredneotkriven ispred meneja sebe gledam kaosebe gledam kao nagledam kao na dječakakao na dječaka kojina dječaka koji sedječaka koji se igrakoji se igra nase igra na morskojigra na morskoj obalidok ogromni okean istineogromni okean istine ležiokean istine leži neotkrivenistine leži neotkriven ispredleži neotkriven ispred meneja sebe gledam kao nasebe gledam kao na dječakagledam kao na dječaka kojikao na dječaka koji sena dječaka koji se igradječaka koji se igra nakoji se igra na morskojse igra na morskoj obalidok ogromni okean istine ležiogromni okean istine leži neotkrivenokean istine leži neotkriven ispredistine leži neotkriven ispred mene

Ja sebe gledam kao na dečaka koji se igra na morskoj obali, dok ogromni okean istine leži neotkriven ispred mene. -Isak Njutn
ja-sebe-gledam-kao-na-deaka-koji-se-igra-na-morskoj-obali-dok-ogromni-okean-istine-i-neotkriven-ispred-mene
Metafizika je tamni okean bez pristaništa i svetionika na čijoj obali leže mnoge filozofske olupine. -Imanuel Kant
metafizika-tamni-okean-bez-pristani-i-svetionika-na-ijoj-obali-e-mnoge-filozofske-olupine
Ako gledamo levo-desno dok vozimo bicikl, pašćemo, a ako samo okrećemo pedale i gledamo ispred sebe, stići ćemo tamo gde smo krenuli. -Zoran Đinđić
ako-gledamo-levodesno-dok-vozimo-bicikl-paemo-a-ako-samo-okreemo-pedale-i-gledamo-ispred-sebe-stii-emo-tamo-gde-smo-krenuli
Nemoj hodati iza mene; možda te neću znati voditi. Nemoj hodati ispred mene; možda te neću znati slijediti. Prosto hodaj pored mene i budi mi prijatelj. -Alber Kami
nemoj-hodati-iza-mene-moda-te-neu-znati-voditi-nemoj-hodati-ispred-mene-moda-te-neu-znati-slijediti-prosto-hodaj-pored-mene-i-budi-mi-prijatelj
Ovaj računar provodi previše vremena ispred mene…
ovaj-raunar-provodi-previe-vremena-ispred-mene