Ja smatram svoj dan izgubljenim ako mi se barem jedna žena toga dana ne osmehne.


ja-smatram-svoj-dan-izgubljenim-ako-mi-se-barem-jedna-ena-toga-dana-ne-osmehne
kazanovajasmatramsvojdanizgubljenimakomisebaremjednaženatogadananeosmehneja smatramsmatram svojsvoj dandan izgubljenimizgubljenim akoako mimi sese barembarem jednajedna ženažena togatoga danadana nene osmehneja smatram svojsmatram svoj dansvoj dan izgubljenimdan izgubljenim akoizgubljenim ako miako mi semi se baremse barem jednabarem jedna ženajedna žena togažena toga danatoga dana nedana ne osmehneja smatram svoj dansmatram svoj dan izgubljenimsvoj dan izgubljenim akodan izgubljenim ako miizgubljenim ako mi seako mi se baremmi se barem jednase barem jedna ženabarem jedna žena togajedna žena toga danažena toga dana netoga dana ne osmehneja smatram svoj dan izgubljenimsmatram svoj dan izgubljenim akosvoj dan izgubljenim ako midan izgubljenim ako mi seizgubljenim ako mi se baremako mi se barem jednami se barem jedna ženase barem jedna žena togabarem jedna žena toga danajedna žena toga dana nežena toga dana ne osmehne

Najbolji način da se svaki dan započne dobro, jeste, da pri buđenju mislite ne biste li tog dana barem jednog čovjeka mogli obradovati. -Fridrih Niče
najbolji-nain-da-se-svaki-dan-zapone-dobro-jeste-da-pri-buenju-mislite-ne-biste-li-tog-dana-barem-jednog-ovjeka-mogli-obradovati
Revolucija se dešava kroz ljudska bića, ali pojedinci moraju svoj revolucionarni duh kovati iz dana u dan. -Če Gevara
revolucija-se-deava-kroz-ljudska-bia-ali-pojedinci-moraju-svoj-revolucionarni-duh-kovati-iz-dana-u-dan
I svaki put kad je povrediš, nekoliko dana će te izbegavati, a posle toga će te voleti još više, još jače. Nažalost, to ti je žena koja te voli svim ...
i-svaki-put-kad-povredi-nekoliko-dana-e-te-izbegavati-a-posle-toga-e-te-voleti-jo-vie-jo-jae-naalost-to-ti-ena-koja-te-voli-svim
Prvog dana gost je cvetak, drugog dana slavuj, a treći dan-uzmi štap i udri. -Ruske poslovice
prvog-dana-gost-cvetak-drugog-dana-slavuj-a-trei-danuzmi-tap-i-udri
Svaki dan je poseban… Nekada dobar, nekada loš, nekada težak… Ali, svaki dan je, još jedan divan dan… On je još jedna stranica knjige vašeg života i ...
svaki-dan-poseban-nekada-dobar-nekada-lo-nekada-teak-ali-svaki-dan-jo-jedan-divan-dan-on-jo-jedna-stranica-knjige-vaeg-ivota-i
Ljubav je zahtevna. Ako zaljubljena osoba ne vidi nedelju dana osobu u koju je zaljubljena, ona se oseća nesrećnom. Pa ako je i samo jedan dan u pitanju. -Horhe Luis Borhes
ljubav-zahtevna-ako-zaljubljena-osoba-ne-vidi-nedelju-dana-osobu-u-koju-zaljubljena-ona-se-osea-nesrenom-pa-ako-i-samo-jedan-dan-u-pitanju