Ja sve mogu jednom rukom ako me za drugu drzis ti …


ja-sve-mogu-jednom-rukom-ako-me-za-drugu-drzis-ti
jasvemogujednomrukomakomezadrugudrzistija svesve mogumogu jednomjednom rukomrukom akoako meme zaza drugudrugu drzisdrzis titi …ja sve mogusve mogu jednommogu jednom rukomjednom rukom akorukom ako meako me zame za druguza drugu drzisdrugu drzis tidrzis ti …ja sve mogu jednomsve mogu jednom rukommogu jednom rukom akojednom rukom ako merukom ako me zaako me za drugume za drugu drzisza drugu drzis tidrugu drzis ti …ja sve mogu jednom rukomsve mogu jednom rukom akomogu jednom rukom ako mejednom rukom ako me zarukom ako me za druguako me za drugu drzisme za drugu drzis tiza drugu drzis ti …

U jednom trenutku u životu sam imao sve – milione dolara, vile, automobile, lepu odeću, lepe žene i bilo koju drugu materijalnu stvar koju možete zamisliti. Sada se borim da imam svoj mir. -Ričard Prajor
u-jednom-trenutku-u-ivotu-sam-imao-sve-milione-dolara-vile-automobile-lepu-odeu-lepe-ene-i-bilo-koju-drugu-materijalnu-stvar-kojumoete-zamisliti-sada
Ja više ne mogu biti poslušan - jednom sam probao komandovanje i više ga ne mogu prepustiti drugome. -Napoleon Bonaparta
ja-vie-ne-mogu-biti-posluan-jednom-sam-probao-komandovanje-i-vie-ga-ne-mogu-prepustiti-drugome
Mogu voleti za dvoje, mogu moliti za dvoje, ako treba mogu i govoriti za dvoje. Ali boriti se? To ne mogu. To je previše, i za mene.
mogu-voleti-za-dvoje-mogu-moliti-za-dvoje-ako-treba-mogu-i-govoriti-za-dvoje-ali-boriti-se-to-ne-mogu-to-previe-i-za-mene
Nećeš dobiti drugu šansu ako se ne boriš za nju.
nee-dobiti-drugu-ansu-ako-se-ne-bori-za-nju
Nikad me zapravo nisi upoznao. Možda izgledam slaba na tebe, ali ako čvrsto odlučim mogu razbiti i tu ljubav. Onda ćeš videti koliko sam sposobna za sve, pa ...
nikad-me-zapravo-nisi-upoznao-moda-izgledam-slaba-na-tebe-ali-ako-vrsto-odluim-mogu-razbiti-i-ljubav-onda-e-videti-koliko-sam-sposobna-za-sve-pa