Ja uživam poput deteta na ulici. Kada dođe dan da tako ne bude napustiću fudbal.


ja-uivam-poput-deteta-na-ulici-kada-doe-dan-da-tako-ne-bude-napustiu-fudbal
lionel mesijauživampoputdetetanaulicikadadođedandatakonebudenapustićufudbalja uživamuživam poputpoput detetadeteta nana ulicikada dođedođe dandan dada takotako nene budebude napustićunapustiću fudbalja uživam poputuživam poput detetapoput deteta nadeteta na ulicikada dođe dandođe dan dadan da takoda tako netako ne budene bude napustićubude napustiću fudbalja uživam poput detetauživam poput deteta napoput deteta na ulicikada dođe dan dadođe dan da takodan da tako neda tako ne budetako ne bude napustićune bude napustiću fudbalja uživam poput deteta nauživam poput deteta na ulicikada dođe dan da takodođe dan da tako nedan da tako ne budeda tako ne bude napustićutako ne bude napustiću fudbal

Neki ljudi misle da je fudbal važan poput života i smrti. Uvjeravam vas da je i važniji od toga. -Vilijam
neki-ljudi-misle-da-fudbal-vaan-poput-ivota-i-smrti-uvjeravam-vas-da-i-vaniji-od-toga
Kada se dođe do vrhunca, treba se odmoriti. -Pablo Pikaso
kada-se-doe-do-vrhunca-treba-se-odmoriti
Zaljubljenima i besposlenima dan je tako dug, a noć tako kratka. -Nemačka poslovica
zaljubljenima-i-besposlenima-dan-tako-dug-a-no-tako-kratka
Kada svi govore, crkva ne može da dođe do reči. Kada se namršti sudba i zaveže sve jezike, onda crkva dolazi do reči; onda jedina crkva sme i može da govori. -Nikolaj Velimirović
kada-svi-govore-crkva-ne-moe-da-doe-do-rei-kada-se-namrti-sudba-i-zavee-sve-jezike-onda-crkva-dolazi-do-rei-onda-jedina-crkva-sme-i-moe-da-govori
Kada ti dođe švalerka, ceo komšiluk zna. A kada ti obiju stan, niko ništa nije video ni čuo :D
kada-ti-doe-valerka-ceo-komiluk-zna-a-kada-ti-obiju-stan-niko-nije-video-uo-d
Kada te nema jer tako hoću, zaledim osmeh, u sebi kažem ime, udahnem duboko i pomislim: tako mi nedostaješ. -Miroslav Mika Antić
kada-te-nema-jer-tako-hou-zaledim-osmeh-u-sebi-kaem-ime-udahnem-duboko-i-pomislim-tako-mi-nedostaje