Ja uvek gledam život kroz optimizam, ali sam dovoljno realan da znam da je život kompleksna stvar.


ja-uvek-gledam-ivot-kroz-optimizam-ali-sam-dovoljno-realan-da-znam-da-ivot-kompleksna-stvar
volt diznijauvekgledamživotkrozoptimizamalisamdovoljnorealandaznamkompleksnastvarja uvekuvek gledamgledam životživot krozkroz optimizamali samsam dovoljnodovoljno realanrealan dada znamznam dada jeje životživot kompleksnakompleksna stvarja uvek gledamuvek gledam životgledam život krozživot kroz optimizamali sam dovoljnosam dovoljno realandovoljno realan darealan da znamda znam daznam da jeda je životje život kompleksnaživot kompleksna stvarja uvek gledam životuvek gledam život krozgledam život kroz optimizamali sam dovoljno realansam dovoljno realan dadovoljno realan da znamrealan da znam dada znam da jeznam da je životda je život kompleksnaje život kompleksna stvarja uvek gledam život krozuvek gledam život kroz optimizamali sam dovoljno realan dasam dovoljno realan da znamdovoljno realan da znam darealan da znam da jeda znam da je životznam da je život kompleksnada je život kompleksna stvar

Ponekad me divlje, poražavajuće, teško ovlada tuga, ali kroz sve to uvek ostajem sigurna da biti živ je jedna divna stvar. -Agata Kristi
ponekad-me-divlje-poraavajue-teko-ovlada-tuga-ali-kroz-sve-to-uvek-ostajem-sigurna-da-biti-iv-jedna-divna-stvar
Motivacija vas vodi kroz dan, ali inspiracija vas vodi kroz život. -Nik Vujičić
motivacija-vas-vodi-kroz-dan-ali-inspiracija-vas-vodi-kroz-ivot
Snaga mržnje neće te nikud odvesti, ali snaga oproštaja, koja se ispoljava kroz ljubav, uspeće da promeni tvoj život nabolje. -Paulo Koeljo
snaga-mrnje-nee-te-nikud-odvesti-ali-snaga-oprotaja-koja-se-ispoljava-kroz-ljubav-uspee-da-promeni-tvoj-ivot-nabolje
Dovoljno mlada da znam da mogu, dovoljno stara da znam da ne trebam, dovoljno luda da svejedno to uradim… xD
dovoljno-mlada-da-znam-da-mogu-dovoljno-stara-da-znam-da-ne-trebam-dovoljno-luda-da-svejedno-to-uradim-xd
Ako mi život krila skrati, i sneg u oku počne da veje, znam, bar se neću pokajati što sam umeo da se smejem. -Miroslav Mika Antić
ako-mi-ivot-krila-skrati-i-sneg-u-oku-pone-da-veje-znam-bar-se-neu-pokajati-to-sam-umeo-da-se-smejem