Ja veoma verujem u sreću i shvatio sam da što više radim više je imam.


ja-veoma-verujem-u-sreu-i-shvatio-sam-da-to-vie-radim-vie-imam
tomas džefersonjaveomaverujemsrećushvatiosamdatovieradimimamja veomaveoma verujemverujem uu srećusreću ii shvatioshvatio samsam dada štošto viševiše radimradim viševiše jeje imamja veoma verujemveoma verujem uverujem u srećuu sreću isreću i shvatioi shvatio samshvatio sam dasam da štoda što višešto više radimviše radim višeradim više jeviše je imamja veoma verujem uveoma verujem u srećuverujem u sreću iu sreću i shvatiosreću i shvatio sami shvatio sam dashvatio sam da štosam da što višeda što više radimšto više radim viševiše radim više jeradim više je imamja veoma verujem u srećuveoma verujem u sreću iverujem u sreću i shvatiou sreću i shvatio samsreću i shvatio sam dai shvatio sam da štoshvatio sam da što višesam da što više radimda što više radim višešto više radim više jeviše radim više je imam

Zato sam mogla da ga volim svom svojom energijom, da te noći imam ono što nikada ranije nisam imala i što, najverovatnije , nikada više neću imati. -Paulo Koeljo
zato-sam-mogla-da-ga-volim-svom-svojom-energijom-da-te-noi-imam-ono-to-nikada-ranije-nisam-imala-i-to-najverovatnije-nikada-vie-neu-imati
Kad sam bio dečak verovao sam u Boga, ali sad ne moram da više verujem, jer znam da Bog postoji. -Nikolaj Velimirović
kad-sam-bio-deak-verovao-sam-u-boga-ali-sad-ne-moram-da-vie-verujem-jer-znam-da-bog-postoji
Ja sam od onih osoba za koje svet veruje da poseduju odgovore na sve: što više ćutimo, više nas smatraju pametnim. -Paulo Koeljo
ja-sam-od-onih-osoba-za-koje-svet-veruje-da-poseduju-odgovore-na-sve-to-vie-utimo-vie-nas-smatraju-pametnim
U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo