Ja verujem da smo mi ovde na Zemlji kako bismo živeli, odrastali i uradili sve što možemo kako bi Zemlja bila bolje mesto za sve ljude koji će moći da uživaju u slobodi.


ja-verujem-da-smo-mi-ovde-na-zemlji-kako-bismo-iveli-odrastali-i-uradili-sve-to-moemo-kako-bi-zemlja-bila-bolje-mesto-za-sve-ljude-koji-e-moi-da
roza parksjaverujemdasmomiovdenazemljikakobismoživeliodrastaliuradilisvetomožemobizemljabilaboljemestozaljudekojićemoćiuživajuslobodija verujemverujem dada smosmo mimi ovdeovde nana zemljizemlji kakokako bismobismo živeliodrastali ii uradiliuradili svesve štošto možemomožemo kakokako bibi zemljazemlja bilabila boljebolje mestomesto zaza svesve ljudeljude kojikoji ćeće moćimoći dada uživajuuživaju uu slobodija verujem daverujem da smoda smo mismo mi ovdemi ovde naovde na zemljina zemlji kakozemlji kako bismokako bismo živeliodrastali i uradilii uradili sveuradili sve štosve što možemošto možemo kakomožemo kako bikako bi zemljabi zemlja bilazemlja bila boljebila bolje mestobolje mesto zamesto za sveza sve ljudesve ljude kojiljude koji ćekoji će moćiće moći damoći da uživajuda uživaju uuživaju u slobodi

Kada ne bismo imali žene još uvek bismo bili u pećinama i jeli sirovo meso, zato što smo civilizaciju napravili kako bismo zadivili naše devojke. -Orson Vels
kada-ne-bismo-imali-ene-jo-uvek-bismo-bili-u-peinama-i-jeli-sirovo-meso-zato-to-smo-civilizaciju-napravili-kako-bismo-zadivili-nae-devojke
Za onog čoveka, koji je mišljenja da će novcem moći učiniti sve, možemo verovati da će učiniti sve za novac. -Bendžamin Frenklin
za-onog-oveka-koji-miljenja-da-e-novcem-moi-uiniti-sve-moemo-verovati-da-e-uiniti-sve-za-novac
Ljudi koji malo vrede žive kako bi jeli i pili, dok ljudi koji istinski vrede jedu i piju kako bi živeli. -Sokrat
ljudi-koji-malo-vrede-ive-kako-bi-jeli-i-pili-dok-ljudi-koji-istinski-vrede-jedu-i-piju-kako-bi-iveli
Šta biste sve bili u stanju da uradite, kada biste uradili sve što možete? -Sun Cu
biste-sve-bili-u-stanju-da-uradite-kada-biste-uradili-sve-to-moete