Ja verujem da svaka priča pronađe onoga kome je namenjena; poput poruke upućene iz dalekih vremena.


ja-verujem-da-svaka-pria-pronae-onoga-kome-namenjena-poput-poruke-upuene-iz-dalekih-vremena
momo kaporjaverujemdasvakapričapronađeonogakomenamenjenapoputporukeupućeneizdalekihvremenaja verujemverujem dada svakasvaka pričapriča pronađepronađe onogaonoga komekome jeje namenjenapoput porukeporuke upućeneupućene iziz dalekihdalekih vremenaja verujem daverujem da svakada svaka pričasvaka priča pronađepriča pronađe onogapronađe onoga komeonoga kome jekome je namenjenapoput poruke upućeneporuke upućene izupućene iz dalekihiz dalekih vremenaja verujem da svakaverujem da svaka pričada svaka priča pronađesvaka priča pronađe onogapriča pronađe onoga komepronađe onoga kome jeonoga kome je namenjenapoput poruke upućene izporuke upućene iz dalekihupućene iz dalekih vremenaja verujem da svaka pričaverujem da svaka priča pronađeda svaka priča pronađe onogasvaka priča pronađe onoga komepriča pronađe onoga kome jepronađe onoga kome je namenjenapoput poruke upućene iz dalekihporuke upućene iz dalekih vremena

Zna se koja vrsta priča počinje sa: bilo jednom. Ne hvala, već izvesno vreme ne verujem u bajke. -Đorđe Balašević
zna-se-koja-vrsta-pria-poinje-bilo-jednom-ne-hvala-ve-izvesno-vreme-ne-verujem-u-bajke
Posle svega i dalje drugarica, sa njom priča kao sa ortakom kao da ne zna da ga voli i da je svaka njegova pogrešna reč boli …
posle-svega-i-dalje-drugarica-njom-pria-kao-ortakom-kao-da-ne-zna-da-ga-voli-i-da-svaka-njegova-pogrena-re-boli
Kada čovek već napuni četrdeset godina, svaka promena postaje odvratni simbol prolaska vremena. -Horhe Luis Borhes
kada-ovek-ve-napuni-etrdeset-godina-svaka-promena-postaje-odvratni-simbol-prolaska-vremena
Propali brak je onaj u kome žena provodi u kuhinji isto onoliko vremena koliko je prije udaje provodila pred ogledalom. -Kurt Tucholsky
propali-brak-onaj-u-kome-ena-provodi-u-kuhinji-isto-onoliko-vremena-koliko-prije-udaje-provodila-pred-ogledalom