Ja više volim da me mrze zbog onog što jesam, nego da me vole zbog onog što nisam.


ja-vie-volim-da-me-mrze-zbog-onog-to-jesam-nego-da-me-vole-zbog-onog-to-nisam
kurt kobejnjavievolimdamemrzezbogonogtojesamnegovolenisamja viševiše volimvolim dada meme mrzemrze zbogzbog onogonog štošto jesamnego dada meme volevole zbogzbog onogonog štošto nisamja više volimviše volim davolim da meda me mrzeme mrze zbogmrze zbog onogzbog onog štoonog što jesamnego da meda me voleme vole zbogvole zbog onogzbog onog štoonog što nisamja više volim daviše volim da mevolim da me mrzeda me mrze zbogme mrze zbog onogmrze zbog onog štozbog onog što jesamnego da me voleda me vole zbogme vole zbog onogvole zbog onog štozbog onog što nisamja više volim da meviše volim da me mrzevolim da me mrze zbogda me mrze zbog onogme mrze zbog onog štomrze zbog onog što jesamnego da me vole zbogda me vole zbog onogme vole zbog onog štovole zbog onog što nisam

Bolje da vas mrze zbog onoga što jeste, nego da vas vole zbog nečega što niste. -Andre Žid
bolje-da-vas-mrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-neega-to-niste
Znaš šta sledi. Ipak je ona bila nešto što vredi. Pa, kad se onog jula nismo potukli zbog njene časti, zar ćemo sad zbog ovih očajnika željnih vlasti. -Đorđe Balašević
zna-sledi-ipak-ona-bila-neto-to-vredi-pa-kad-se-onog-jula-nismo-potukli-zbog-njene-asti-zar-emo-sad-zbog-ovih-oajnika-eljnih-vlasti
Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da Vas vole zbog onoga što niste. -Merlin Monro
bolje-da-vas-zamrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-onoga-to-niste
Bolje je da vas zamrze zbog onoga što jeste, nego da vas vole zbog onoga što niste. -Merilin Monro
bolje-da-vas-zamrze-zbog-onoga-to-jeste-nego-da-vas-vole-zbog-onoga-to-niste
Spremniji smo da volimo one koji nas mrze nego one koji nas vole više nego što želimo. -Francois de La Rochefoucauld
spremniji-smo-da-volimo-one-koji-nas-mrze-nego-one-koji-nas-vole-vie-nego-to-elimo