Ja znam, kad je to potrebno, skinuti lavlju kožu da bih navukao kožu lisice.


ja-znam-kad-to-potrebno-skinuti-lavlju-kou-da-bih-navukao-kou-lisice
napoleon bonapartajaznamkadtopotrebnoskinutilavljukožudabihnavukaolisiceja znamkad jeskinuti lavljulavlju kožukožu dada bihbih navukaonavukao kožukožu lisiceje to potrebnoskinuti lavlju kožulavlju kožu dakožu da bihda bih navukaobih navukao kožunavukao kožu lisicekad je to potrebnoskinuti lavlju kožu dalavlju kožu da bihkožu da bih navukaoda bih navukao kožubih navukao kožu lisiceskinuti lavlju kožu da bihlavlju kožu da bih navukaokožu da bih navukao kožuda bih navukao kožu lisice

Znao sam da joj se polako uvlačim pod kožu. Još jedna klinka, mislio sam, lako će pasti na svaku moju reč. Uvukao sam joj se pod kožu, tiho, lopovskim ...
znao-sam-da-joj-se-polako-uvlaim-pod-kou-jo-jedna-klinka-mislio-sam-lako-e-pasti-na-svaku-moju-re-uvukao-sam-joj-se-pod-kou-tiho-lopovskim
Htio bih toliko toga da ti kažem, a ne znam, ne znam ništa bolje sad kad se voli. -Miroslav Mika Antić
htio-bih-toliko-toga-da-ti-kaem-a-ne-znam-ne-znam-bolje-sad-kad-se-voli
Znam ko sam, znam u šta verujem, i to je sve što je potrebno da znam. -Vil Smit
znam-ko-sam-znam-u-verujem-i-to-sve-to-potrebno-da-znam
Moja ljubavi, digla si me toliko visoko da i kad bih pao - do zemlje bih se naživeo. -Matija Bećković
moja-ljubavi-digla-me-toliko-visoko-da-i-kad-bih-pao-do-zemlje-bih-se-naiveo