Ja znam, kad je to potrebno, skinuti lavlju kožu da bih navukao kožu lisice.


ja-znam-kad-to-potrebno-skinuti-lavlju-kou-da-bih-navukao-kou-lisice
napoleon bonapartajaznamkadtopotrebnoskinutilavljukožudabihnavukaolisiceja znamkad jeskinuti lavljulavlju kožukožu dada bihbih navukaonavukao kožukožu lisiceje to potrebnoskinuti lavlju kožulavlju kožu dakožu da bihda bih navukaobih navukao kožunavukao kožu lisicekad je to potrebnoskinuti lavlju kožu dalavlju kožu da bihkožu da bih navukaoda bih navukao kožubih navukao kožu lisiceskinuti lavlju kožu da bihlavlju kožu da bih navukaokožu da bih navukao kožuda bih navukao kožu lisice

Znao sam da joj se polako uvlačim pod kožu. Još jedna klinka, mislio sam, lako će pasti na svaku moju reč. Uvukao sam joj se pod kožu, tiho, lopovskim ...Kad zmija udje u drugu kožu, onda je to opet koža zmije.Htio bih toliko toga da ti kažem, a ne znam, ne znam ništa bolje sad kad se voli.Znam ko sam, znam u šta verujem, i to je sve što je potrebno da znam.Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?Moja ljubavi, digla si me toliko visoko da i kad bih pao - do zemlje bih se naživeo.