Jadan je onaj u kojem nije ostalo ništa od deteta.


jadan-onaj-u-kojem-nije-ostalo-od-deteta
fjodor dostojevskijadanonajkojemnijeostalonitaoddetetajadan jeje onajonaj uu kojemkojem nijenije ostaloostalo ništaništa odod detetajadan je onajje onaj uonaj u kojemu kojem nijekojem nije ostalonije ostalo ništaostalo ništa odništa od detetajadan je onaj uje onaj u kojemonaj u kojem nijeu kojem nije ostalokojem nije ostalo ništanije ostalo ništa odostalo ništa od detetajadan je onaj u kojemje onaj u kojem nijeonaj u kojem nije ostalou kojem nije ostalo ništakojem nije ostalo ništa odnije ostalo ništa od deteta

Nas koji smo jednom poljem slave prošli, bilo je mnogo, pa šta je ostalo? Tek humka zemlje, na kojem se žari crveni korov svako proleće. -Konfučije
nas-koji-smo-jednom-poljem-slave-proli-bilo-mnogo-pa-ostalo-tek-humka-zemlje-na-kojem-se-ari-crveni-korov-svako-prolee
Neću sakriti od vas ništa bitno od onoga što sam video, jer pravi prijatelj, nije onaj koji vam laska, već onaj koji vam kaže istinu, celu istinu. -Arčibald Rajs
neu-sakriti-od-vas-bitno-od-onoga-to-sam-video-jer-pravi-prijatelj-nije-onaj-koji-vam-laska-ve-onaj-koji-vam-kae-istinu-celu-istinu