Jači je onaj tko pobijedi sebe, nego tko svlada najjače utvrde.


jai-onaj-tko-pobijedi-sebe-nego-tko-svlada-najjae-utvrde
ovidijejačionajtkopobijedisebenegosvladanajjačeutvrdejači jeje onajonaj tkotko pobijedipobijedi sebenego tkotko svladasvlada najjačenajjače utvrdejači je onajje onaj tkoonaj tko pobijeditko pobijedi sebenego tko svladatko svlada najjačesvlada najjače utvrdejači je onaj tkoje onaj tko pobijedionaj tko pobijedi sebenego tko svlada najjačetko svlada najjače utvrdejači je onaj tko pobijedije onaj tko pobijedi sebenego tko svlada najjače utvrde

Nije dostojan života onaj tko nema nijednog pravog prijatelja. -Demokrit
nije-dostojan-ivota-onaj-tko-nema-nijednog-pravog-prijatelja
nije važno tko si važno je da vjerujes u sebe
nije-vano-tko-vano-da-vjerujes-u-sebe