Japanci su jako interesantni. Neki ljudi misle da oni kopiraju stvari. Ja ne mislim više tako. Ja mislim da oni u stvari ponovo izmišljaju stvari. Oni dođu do nečega što je već izmišljeno i proučavaju ga dok ga ne budu detaljno razumeli. U nekim slucajevima oni ga na kraju razumeju bolje nego njegov originalni izumitelj.


japanci-su-jako-interesantni-neki-ljudi-misle-da-oni-kopiraju-stvari-ja-ne-mislim-vie-tako-ja-mislim-da-oni-u-stvari-ponovo-izmiljaju-stvari-oni-dou
stiv džobsjapancisujakointeresantninekiljudimisledaonikopirajustvarijanemislimvietakostvariponovoizmiljajuonidođudonečegatovećizmiljenoproučavajugadokbududetaljnorazumelinekimslucajevimanakrajurazumejuboljenegonjegovoriginalniizumiteljjapanci susu jakojako interesantnineki ljudiljudi mislemisle dada onioni kopirajukopiraju stvarija nene mislimmislim viševiše takoja mislimmislim dada onioni uu stvaristvari ponovoponovo izmišljajuizmišljaju stvarioni dođudođu dodo nečeganečega štošto jeje većveć izmišljenoizmišljeno ii proučavajuproučavaju gaga dokdok gaga nene budubudu detaljnodetaljno razumeliu nekimnekim slucajevimaslucajevima onioni gaga nana krajukraju razumejurazumeju boljebolje negonego njegovoriginalni izumiteljjapanci su jakosu jako interesantnineki ljudi misleljudi misle damisle da onida oni kopirajuoni kopiraju stvarija ne mislimne mislim višemislim više takoja mislim damislim da onida oni uoni u stvariu stvari ponovostvari ponovo izmišljajuponovo izmišljaju stvarioni dođu dodođu do nečegado nečega štonečega što ješto je većje već izmišljenoveć izmišljeno iizmišljeno i proučavajui proučavaju gaproučavaju ga dokga dok gadok ga nega ne budune budu detaljnobudu detaljno razumeliu nekim slucajevimanekim slucajevima onislucajevima oni gaoni ga naga na krajuna kraju razumejukraju razumeju boljerazumeju bolje negobolje nego njegovnego njegov originalninjegov originalni izumitelj

Neke stvari mogu mnogo bolje da se osete nego da se objasne, ali to ljudi ne znaju, oni veruju rečima, to je problem. Treba više verovati svojim srcima nego re ...
neke-stvari-mogu-mnogo-bolje-da-se-osete-nego-da-se-objasne-ali-to-ljudi-ne-znaju-oni-veruju-reima-to-problem-treba-vie-verovati-svojim-srcima-nego
Neke stvari mogu mnogo bolje da se osjete nego da se objasne. Ali to ljudi ne znaju, oni vjeruju riječima, to je problem.Treba više vjerovati svojim srcima nego riječima. -Miroslav Mika Antić
neke-stvari-mogu-mnogo-bolje-da-se-osjete-nego-da-se-objasne-ali-to-ljudi-ne-znaju-oni-vjeruju-rijeima-to-problemtreba-vie-vjerovati-svojim-srcima
Možda pakao ne postoji, ali oni koji sude mogu ga stvoriti, mislim da ljudi precjenjuju, oni precjenjuju sve, moraš da razumeš što ti se dogodilo da bi znao kako da reaguješ. -Čarls Bukovski
moda-pakao-ne-postoji-ali-oni-koji-sude-mogu-ga-stvoriti-mislim-da-ljudi-precjenjuju-oni-precjenjuju-sve-mora-da-razume-to-ti-se-dogodilo-da-bi-znao
Edison je više izumitelj korisnih stvari,a ja sam izumitelj novih principa. -Nikola Tesla
edison-vie-izumitelj-korisnih-stvaria-ja-sam-izumitelj-novih-principa
Ima tih nekih ljudi.. Kad oni dođu više nije bitno ko je otišao…
ima-tih-nekih-ljudi-kad-oni-dou-vie-nije-bitno-ko-otiao