Je li to kiša neprestano pada ili sam pogrešno pročitala 100000000000 statusa???


je-li-to-kia-neprestano-pada-ili-sam-pogreno-proitala-100000000000-statusa
litokianeprestanopadailisampogrenopročitala100000000000statusaje likiša neprestanoneprestano padapada iliili samsam pogrešnopogrešno pročitalapročitala 100000000000100000000000 statusali to kišakiša neprestano padaneprestano pada ilipada ili samili sam pogrešnosam pogrešno pročitalapogrešno pročitala 100000000000pročitala 100000000000 statusaje li to kišali to kiša neprestanokiša neprestano pada ilineprestano pada ili sampada ili sam pogrešnoili sam pogrešno pročitalasam pogrešno pročitala 100000000000pogrešno pročitala 100000000000 statusaje li to kiša neprestanoli to kiša neprestano padakiša neprestano pada ili samneprestano pada ili sam pogrešnopada ili sam pogrešno pročitalaili sam pogrešno pročitala 100000000000sam pogrešno pročitala 100000000000 statusa

Sneg pada brzinom 5 statusa u minutu
sneg-pada-brzinom-5-statusa-u-minutu
Svaki obrazac razmišljanja, osećaja ili ponašanja koji se neprestano utvrđuje, postaje navika. -Entoni Robins
svaki-obrazac-razmiljanja-oseaja-ili-ponaanja-koji-se-neprestano-utvruje-postaje-navika
Mi smo se samo rastali. Onako kako se rastaju dvoje koji su se voleli u pogrešno vreme, a uz pogrešno vreme idemo i pogrešni mi. A nismo bili. -Đorđe Balašević
mi-smo-se-samo-rastali-onako-kako-se-rastaju-dvoje-koji-su-se-voleli-u-pogreno-vreme-a-uz-pogreno-vreme-idemo-i-pogre-mi-a-nismo-bili