Je li to kiša neprestano pada ili sam pogrešno pročitala 100000000000 statusa???


je-li-to-kia-neprestano-pada-ili-sam-pogreno-proitala-100000000000-statusa
litokianeprestanopadailisampogrenopročitala100000000000statusaje likiša neprestanoneprestano padapada iliili samsam pogrešnopogrešno pročitalapročitala 100000000000100000000000 statusali to kišakiša neprestano padaneprestano pada ilipada ili samili sam pogrešnosam pogrešno pročitalapogrešno pročitala 100000000000pročitala 100000000000 statusaje li to kišali to kiša neprestanokiša neprestano pada ilineprestano pada ili sampada ili sam pogrešnoili sam pogrešno pročitalasam pogrešno pročitala 100000000000pogrešno pročitala 100000000000 statusaje li to kiša neprestanoli to kiša neprestano padakiša neprestano pada ili samneprestano pada ili sam pogrešnopada ili sam pogrešno pročitalaili sam pogrešno pročitala 100000000000sam pogrešno pročitala 100000000000 statusa

Sneg pada brzinom 5 statusa u minutuJoš i danas imam naviku da sednem kraj prozora kada pada kiša i da dugo, dugo gledam nekuda u daljinu. Tada sam tako mirna, tada osećam da sa mirisom kiše dolaziš i ti, ti kojeg već dugo nema. Al’ još se tebi nadam.Još i danas imam naviku da sjednem kraj prozora kada pada kiša i da dugo, dugo gledam nekuda u daljinu. Tada sam tako mirna, tada osjećam da sa mirisom kiše dolaziš i ti, ti kojeg već dugo nema. Al' još se tebi nadam.Svaki obrazac razmišljanja, osećaja ili ponašanja koji se neprestano utvrđuje, postaje navika.Mi smo se samo rastali. Onako kako se rastaju dvoje koji su se voleli u pogrešno vreme, a uz pogrešno vreme idemo i pogrešni mi. A nismo bili.Čvrsto verujem u Boga, ali ne idem dalje od toga. Ne pripadam nijednoj denominaciji. Nisam katolik ili presbiterijanac ili baptist ili metodist ili Jevrej ili musliman. Nisam nijedno od tih stvari. I siguran sam da je Bog skroz ok sa tim.