J**eš ti Chuck Norrisa što može rešiti svaki problem, moja žena je bolja ona od niceg napravi problem ! ! !


je-ti-chuck-norrisa-to-moe-reiti-svaki-problem-moja-ena-bolja-ona-od-niceg-napravi-problem
jetichucknorrisatomožereitisvakiproblemmojaženaboljaonaodnicegnapraviproblemj**eš titi chuckchuck norrisanorrisa štošto možemože rešitirešiti svakisvaki problemmoja ženažena jeje boljabolja onaona odod nicegniceg napravinapravi problemproblemj**eš ti chuckti chuck norrisachuck norrisa štonorrisa što možešto može rešitimože rešiti svakirešiti svaki problemmoja žena ježena je boljaje bolja onabolja ona odona od nicegod niceg napraviniceg napravi problemnapravi problemj**eš ti chuck norrisati chuck norrisa štochuck norrisa što moženorrisa što može rešitišto može rešiti svakimože rešiti svaki problemmoja žena je boljažena je bolja onaje bolja ona odbolja ona od nicegona od niceg napraviod niceg napravi problemniceg napravi problemj**eš ti chuck norrisa štoti chuck norrisa što možechuck norrisa što može rešitinorrisa što može rešiti svakišto može rešiti svaki problemmoja žena je bolja onažena je bolja ona odje bolja ona od nicegbolja ona od niceg napraviona od niceg napravi problemod niceg napravi problem

Otkrivanje atomske energije nije stovilo novi problem. Ono je samo učinilo hitnijom potrebu da se riješi već postojeći problem. -Albert Ajnštajn
otkrivanje-atomske-energije-nije-stovilo-novi-problem-ono-samo-uinilo-hitnijom-potrebu-da-se-rijei-ve-postojei-problem
Moj status veze je zagonetka i za Chuck Norrisa :)))
moj-status-veze-zagonetka-i-za-chuck-norrisa
Kako se zove sin od Chuck Norrisa? DeChuck! :)
kako-se-zove-sin-od-chuck-norrisa-dechuck
Prava ljubav se čeka zauvek… ona ne vara nikad, s njom je uvek najlepše al je problem kad se probudiš iz tog prelepog i prekrasnog sna… /♥/
prava-ljubav-se-eka-zauvek-ona-ne-vara-nikad-s-njom-uvek-najlepe-al-problem-kad-se-probudi-iz-tog-prelepog-i-prekrasnog-sna
Rešenje problema se može stvoriti jednakom brzinom kojom se može stvoriti i problem. -Entoni Robins
reenje-problema-se-moe-stvoriti-jednakom-brzinom-kojom-se-moe-stvoriti-i-problem
Jebes Chuck Norrisa kad Sundjer Bob pece rostilj pod vodom..!!!! xDD
jebes-chuck-norrisa-kad-sundjer-bob-pece-rostilj-pod-vodom-xdd