Jebes ljubav ako se niste brisali iz prijatelja! :)


jebes-ljubav-ako-se-niste-brisali-iz-prijatelja
jebesljubavakosenistebrisaliizprijateljajebes ljubavljubav akoako sese nisteniste brisalibrisali iziz prijateljajebes ljubav akoljubav ako seako se nistese niste brisaliniste brisali izbrisali iz prijateljajebes ljubav ako seljubav ako se nisteako se niste brisalise niste brisali izniste brisali iz prijateljajebes ljubav ako se nisteljubav ako se niste brisaliako se niste brisali izse niste brisali iz prijatelja

Jebes prijatelja koji ti ne lajkuje status. Takvi prijatelji mi ne trebaju! :3 3:)
jebes-prijatelja-koji-ti-ne-lajkuje-status-takvi-prijatelji-mi-ne-trebaju-3-3
jebes tu ljubav ako se niste izbrisali sa fesa bar 10 puta :)))))
jebes-ljubav-ako-se-niste-izbrisali-fesa-bar-10-puta
…ako niste zadovoljni sobom…idite u predsoblje…
ako-niste-zadovoljni-sobomidite-u-predsoblje
Opasno je da budete iskreni ako niste i glupi. -Bernard Shaw
opasno-da-budete-iskreni-ako-niste-i-glupi
Za sve što niste mogli recite da niste hteli. -Duško Radović
za-sve-to-niste-mogli-recite-da-niste-hteli
Legende su baš kao i uspavanke te koje će vas uspavati ako niste sasvim budni. -Mihajlo Pupin
legende-su-ba-kao-i-uspavanke-te-koje-e-vas-uspavati-ako-niste-sasvim-budni