Je*bes zivot ako se ne boris!


jebes-zivot-ako-se-ne-boris
jebeszivotakoseneborisje*bes zivotzivot akoako sese nene borisje*bes zivot akozivot ako seako se nese ne borisje*bes zivot ako sezivot ako se neako se ne borisje*bes zivot ako se nezivot ako se ne boris

zivi zivot zezaj krizu jer zivot nema reprizu!
zivi-zivot-zezaj-krizu-jer-zivot-nema-reprizu
Ako ti kazu da je zivot bedan,ne veruj zivot je jedan!
ako-ti-kazu-da-zivot-bedanne-veruj-zivot-jedan
Moj zivot nije knjiga da je čita svako, moj zivot je moja briga i ostaće tako!
moj-zivot-nije-knjiga-da-ita-svako-moj-zivot-moja-briga-i-ostae-tako
Ona Nadji si zivot!!! On Ti si moj zivot ☺
ona-nadji-zivot-on-ti-moj-zivot