Jedan od problema odbrane slobode govora je taj što često morate braniti ljude koje smatrate užasnim, neprijatnim i odvratnim.


jedan-od-problema-odbrane-slobode-govora-taj-to-esto-morate-braniti-ljude-koje-smatrate-uasnim-neprijatnim-i-odvratnim
salman rušdijedanodproblemaodbraneslobodegovoratajtočestomoratebranitiljudekojesmatrateužasnimneprijatnimodvratnimjedan odod problemaproblema odbraneodbrane slobodeslobode govoragovora jeje tajtaj štošto čestočesto moratemorate branitibraniti ljudeljude kojekoje smatratesmatrate užasnimneprijatnim ii odvratnimjedan od problemaod problema odbraneproblema odbrane slobodeodbrane slobode govoraslobode govora jegovora je tajje taj štotaj što čestošto često moratečesto morate branitimorate braniti ljudebraniti ljude kojeljude koje smatratekoje smatrate užasnimneprijatnim i odvratnimjedan od problema odbraneod problema odbrane slobodeproblema odbrane slobode govoraodbrane slobode govora jeslobode govora je tajgovora je taj štoje taj što čestotaj što često moratešto često morate branitičesto morate braniti ljudemorate braniti ljude kojebraniti ljude koje smatrateljude koje smatrate užasnimjedan od problema odbrane slobodeod problema odbrane slobode govoraproblema odbrane slobode govora jeodbrane slobode govora je tajslobode govora je taj štogovora je taj što čestoje taj što često moratetaj što često morate branitišto često morate braniti ljudečesto morate braniti ljude kojemorate braniti ljude koje smatratebraniti ljude koje smatrate užasnim

Ukoliko ne vjerujemo u slobodu govora ljudi koje preziremo onda ne vjerujemo u nju uopće. -Noam Čomski
ukoliko-ne-vjerujemo-u-slobodu-govora-ljudi-koje-preziremo-onda-ne-vjerujemo-u-nju-uope
Nikad se ne čudim što vidim ljude zle, ali se često čudim što ih ne vidim da se stide. -Jonathan Swift
nikad-se-ne-udim-to-vidim-ljude-zle-ali-se-esto-udim-to-ih-ne-vidim-da-se-stide
Sreća je biti manje nesretan od drugih. - Jedan ima jednu ruku u gipsu, a drugi obje. - Jedan je dobio blizance - drugi petorke. - Jedan je pokraden - drugi je uhvaćeni lopov. -Matija Bećković
srea-biti-manje-nesretan-od-drugih-jedan-ima-jednu-ruku-u-gipsu-a-drugi-obje-jedan-dobio-blizance-drugi-petorke-jedan-pokraden-drugi-uhvaeni