Jedan razgovor sa mudrim čovjekom vrijedi više od mjeseci učenja iz knjige.


jedan-razgovor-mudrim-ovjekom-vrijedi-vie-od-mjeseci-uenja-iz-knjige
kineske poslovicejedanrazgovormudrimčovjekomvrijedivieodmjeseciučenjaizknjigejedan razgovorsa mudrimmudrim čovjekomčovjekom vrijedivrijedi viševiše odod mjesecimjeseci učenjaučenja iziz knjigejedan razgovor sarazgovor sa mudrimsa mudrim čovjekommudrim čovjekom vrijedičovjekom vrijedi viševrijedi više odviše od mjeseciod mjeseci učenjamjeseci učenja izučenja iz knjigejedan razgovor sa mudrimrazgovor sa mudrim čovjekomsa mudrim čovjekom vrijedimudrim čovjekom vrijedi višečovjekom vrijedi više odvrijedi više od mjeseciviše od mjeseci učenjaod mjeseci učenja izmjeseci učenja iz knjigejedan razgovor sa mudrim čovjekomrazgovor sa mudrim čovjekom vrijedisa mudrim čovjekom vrijedi višemudrim čovjekom vrijedi više odčovjekom vrijedi više od mjesecivrijedi više od mjeseci učenjaviše od mjeseci učenja izod mjeseci učenja iz knjige

Ako se knjige budu množile današnjom brzinom, biće više učitelja nego učenika i razbiće se pamet od knjige čoveku kao ogledalo kad se razbije na stotinu parčeta. -Nikolaj Velimirović
ako-se-knjige-budu-mnoile-dananjom-brzinom-bie-vie-uitelja-nego-uenika-i-razbie-se-pamet-od-knjige-oveku-kao-ogledalo-kad-se-razbije-na-stotinu-eta
Sreća je biti manje nesretan od drugih. - Jedan ima jednu ruku u gipsu, a drugi obje. - Jedan je dobio blizance - drugi petorke. - Jedan je pokraden - drugi je uhvaćeni lopov. -Matija Bećković
srea-biti-manje-nesretan-od-drugih-jedan-ima-jednu-ruku-u-gipsu-a-drugi-obje-jedan-dobio-blizance-drugi-petorke-jedan-pokraden-drugi-uhvaeni