Jedina bitna stvar, šta god radili, bilo da vozite karting ili Formulu 1 ili čak igrate karte, jeste postati svetski prvak jer to znači da ste najbolji od svih. Čak i u karting to je veliko, veliko postignuće.


jedina-bitna-stvar-god-radili-bilo-da-vozite-karting-ili-formulu-1-ili-ak-igrate-karte-jeste-postati-svetski-prvak-jer-to-znai-da-ste-najbolji-od
ajrton senajedinabitnastvartagodradilibilodavozitekartingiliformulu1čakigratekartejestepostatisvetskiprvakjertoznačistenajboljiodsvihČakvelikovelikopostignućejedina bitnabitna stvaršta godgod radilibilo dada vozitevozite kartingkarting iliili formuluili čakčak igrateigrate kartejeste postatipostati svetskisvetski prvakprvak jerznači dada steste najboljinajbolji odod svihČak iu kartingje velikoveliko postignućejedina bitna stvaršta god radilibilo da voziteda vozite kartingvozite karting ilikarting ili formuluili formulu 1formulu 1 ili1 ili čakili čak igratečak igrate kartejeste postati svetskipostati svetski prvaksvetski prvak jerjer to značiznači da steda ste najboljiste najbolji odnajbolji od svihČak i ui u kartingkarting to je

Velika opasnost, ili makar veliko iskušenje, za mnoge pisce je da postanu previše autobiografski u pristupanju svojoj književnosti. Malo autobiografije i mnogo mašte je najbolji izbor.  -Rejmond Karver
velika-opasnost-ili-makar-veliko-iskuenje-za-mnoge-pisce-da-postanu-previe-autobiografski-u-pristupanju-svojoj-knjievnosti-malo-autobiografije-i