Jedina bitna stvar, šta god radili, bilo da vozite karting ili Formulu 1 ili čak igrate karte, jeste postati svetski prvak jer to znači da ste najbolji od svih. Čak i u karting to je veliko, veliko postignuće.


jedina-bitna-stvar-god-radili-bilo-da-vozite-karting-ili-formulu-1-ili-ak-igrate-karte-jeste-postati-svetski-prvak-jer-to-znai-da-ste-najbolji-od
ajrton senajedinabitnastvartagodradilibilodavozitekartingiliformulu1čakigratekartejestepostatisvetskiprvakjertoznačistenajboljiodsvihČakvelikovelikopostignućejedina bitnabitna stvaršta godgod radilibilo dada vozitevozite kartingkarting iliili formuluili čakčak igrateigrate kartejeste postatipostati svetskisvetski prvakprvak jerznači dada steste najboljinajbolji odod svihČak iu kartingje velikoveliko postignućejedina bitna stvaršta god radilibilo da voziteda vozite kartingvozite karting ilikarting ili formuluili formulu 1formulu 1 ili1 ili čakili čak igratečak igrate kartejeste postati svetskipostati svetski prvaksvetski prvak jerjer to značiznači da steda ste najboljiste najbolji odnajbolji od svihČak i ui u kartingkarting to je

Velika opasnost, ili makar veliko iskušenje, za mnoge pisce je da postanu previše autobiografski u pristupanju svojoj književnosti. Malo autobiografije i mnogo mašte je najbolji izbor. Postoji jedna veoma bitna stvar koju ćete shvatiti tek kada sve ovo bude gotovo i kada se vratite kući. Zahvaljivaćete Bogu kada dvadeset godina kasnije budete sedeli pored kamina sa svojim unukom na kolenu i kada vas bude pitao šta ste radili u ratu, nećete morati da ga prebacite na drugo koleno, nakašljete se i kažete: „Lopatao sam balegu u Luizijani.“Najbitnija stvar je obavestiti sve oko sebe da si tu i da si ozbiljan. Ja nisam igrač koji će se pojaviti i otići. Nisam igrač koji će ući u najbolji tim jednom ili dva puta. Ovde sam da bih bio najbolji uvek. Jednom sam se zavetovao da ću postati jedan od najboljih. Tada mi je igra postala sve.Ljudi mnogo greše kada jedince optužuju za razmaženost. Po meni, oni su mnogo manje razmaženi od ostalih. Osnovna stvar kod njih je – osećanje usamljenosti. Uvek nekoga molite da se igra s vama, ili da spavate zajedno kada vas je strah, i uvek taj neko pristaje ili ne pristaje, hoće ili neće. Inače, uglavnom ste sami.Ljudi mnogo greše kada jedince optužuju za razmaženost. Po meni, oni su mnogo manje razmaženi od ostalih. Osnovna stvar kod njih je - osećanje usamljenosti. Uvek nekoga molite da se igra s vama, ili da spavate zajedno kada vas je strah, i uvek taj neko pristaje ili ne pristaje, hoće ili neće. Inače, uglavnom ste sami.Ako je postojalo vreme kad je bilo ništa, onda je moralo postojati i vreme kad nije bilo ni toga ništa. To ništa je, dakle, nekad nastalo. Može li se onda reći da li ono pripada biću ili nebiću? Čak ni za reči koje sam upravo izgovorio ne mogu reći da li nešto znače ili ne znače ništa.