Jedina prava mudrost je znanje da ništa ne znaš.


jedina-prava-mudrost-znanje-da-ne-zna
sokratjedinapravamudrostznanjedanitaneznajedina pravaprava mudrostmudrost jeje znanjeznanje dada ništaništa nene znašjedina prava mudrostprava mudrost jemudrost je znanjeje znanje daznanje da ništada ništa neništa ne znašjedina prava mudrost jeprava mudrost je znanjemudrost je znanje daje znanje da ništaznanje da ništa neda ništa ne znašjedina prava mudrost je znanjeprava mudrost je znanje damudrost je znanje da ništaje znanje da ništa neznanje da ništa ne znaš

Poznavati druge je inteligencija; poznavati sebe prava je mudrost. Kontrola drugih je snaga; kontrola sebe samog prava je moć. -Lao Ce
poznavati-druge-inteligencija-poznavati-sebe-prava-mudrost-kontrola-drugih-snaga-kontrola-sebe-samog-prava-mo
Žene su pogonsko gorivo za misleće ljude. Jedina prava ljubav je između muškarca i žene. -Duško Ttrifunović
ene-su-pogonsko-gorivo-za-mislee-ljude-jedina-prava-ljubav-izmeu-mukarca-i-ene
Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje. -Frenk Zapa
informacija-nije-znanje-znanje-nije-mudrost-mudrost-nije-istina-istina-nije-lepota-lepota-nije-ljubav-ljubav-nije-muzika-muzika-neto-najbolje