Jedina razlika između dobrog i lošeg dana je vaš stav.


jedina-razlika-izmeu-dobrog-i-loeg-dana-va-stav
jedinarazlikaizmeđudobrogloegdanavastavjedina razlikarazlika izmeđuizmeđu dobrogdobrog ii lošeglošeg danadana jeje vašvaš stavjedina razlika izmeđurazlika između dobrogizmeđu dobrog idobrog i lošegi lošeg danalošeg dana jedana je vašje vaš stavjedina razlika između dobrograzlika između dobrog iizmeđu dobrog i lošegdobrog i lošeg danai lošeg dana jelošeg dana je vašdana je vaš stavjedina razlika između dobrog irazlika između dobrog i lošegizmeđu dobrog i lošeg danadobrog i lošeg dana jei lošeg dana je vašlošeg dana je vaš stav

Žena je jedino divno stvorenje koje razlikuje dobrog i lošeg muškarca. Dobrog koristi, a lošeg zavoli. -Đorđe Balašević
ena-jedino-divno-stvorenje-koje-razlikuje-dobrog-i-loeg-mukarca-dobrog-koristi-a-loeg-zavoli
Jedina razlika između bogataša i siromaha je u tome što se siromah nada sledećem obroku, dok je bogataš zaokupljen prethodnim. -Demokrit
jedina-razlika-izmeu-bogataa-i-siromaha-u-tome-to-se-siromah-nada-sledeem-obroku-dok-bogata-zaokupljen-prethodnim
Svi smo mi deca. Jedina razlika je u našim igračkama. -Ajrton Sena
svi-smo-mi-deca-jedina-razlika-u-naim-igrakama
Naravno, u svakoj zemlji ima i dobrog i lošeg, a ljudska priroda je tako sazdana da na nju loš primer deluje snažnije nego dobar. -Arčibald Rajs
naravno-u-svakoj-zemlji-ima-i-dobrog-i-loeg-a-ljudska-priroda-tako-sazdanada-na-nju-lo-primer-deluje-snanije-nego-dobar
Razlika između pravih i lažnih uspomena je isto kao i razlika između pravih i lažnih dijamanata; oni lažni uvek izgledaju stvarno i sijaju najjačim sjajem. -Salvador Dali
razlika-izmeu-pravih-i-nih-uspomena-isto-kao-i-razlika-izmeu-pravih-i-nih-dijamanata-oni-uvek-izgledaju-stvarno-i-sijaju-najjaim-sjajem
Jedina razlika izmedju bogataša i siromaha je u tome što se siromah nada sledećem obroku, dok je bogataš zaokupljen prethodnim. -Demokrit
jedina-razlika-izmedju-bogataa-i-siromaha-u-tome-to-se-siromah-nada-sledeem-obroku-dok-bogata-zaokupljen-prethodnim