Jedina stvar koju znam raditi je slikati, zato što imam potrebu, i slikam sve što mi prođe kroz glavu, bez razmišljanja.


jedina-stvar-koju-znam-raditi-slikati-zato-to-imam-potrebu-i-slikam-sve-to-mi-proe-kroz-glavu-bez-razmiljanja
frida kalojedinastvarkojuznamraditislikatizatotoimampotrebuslikamsvemiprođekrozglavubezrazmiljanjajedina stvarstvar kojukoju znamznam raditiraditi jeje slikatizato štošto imamimam potrebui slikamslikam svesve štošto mimi prođeprođe krozkroz glavubez razmišljanjajedina stvar kojustvar koju znamkoju znam raditiznam raditi jeraditi je slikatizato što imamšto imam potrebui slikam sveslikam sve štosve što mišto mi prođemi prođe krozprođe kroz glavujedina stvar koju znamstvar koju znam raditikoju znam raditi jeznam raditi je slikatizato što imam potrebui slikam sve štoslikam sve što misve što mi prođešto mi prođe krozmi prođe kroz glavujedina stvar koju znam raditistvar koju znam raditi jekoju znam raditi je slikatii slikam sve što mislikam sve što mi prođesve što mi prođe krozšto mi prođe kroz glavu

Nemoj se bojati svojih neobičnih razmišljanja, zato što sva danas prihvaćena razmišljanja su nekada bila neobična. -Bertrand Rasel
nemoj-se-bojati-svojih-neobinih-razmiljanja-zato-to-sva-danas-prihvaena-razmiljanja-su-nekada-bila-neobina
Ljubav je stvar osećanja, a ne volje. Ne mogu voleti zato što hoću, a još manje zato što moram, stoga je obavezna ljubav glupost.
ljubav-stvar-oseanja-a-ne-volje-ne-mogu-voleti-zato-to-hou-a-jo-manje-zato-to-moram-stoga-obavezna-ljubav-glupost
U jednom trenutku u životu sam imao sve – milione dolara, vile, automobile, lepu odeću, lepe žene i bilo koju drugu materijalnu stvar koju možete zamisliti. Sada se borim da imam svoj mir. -Ričard Prajor
u-jednom-trenutku-u-ivotu-sam-imao-sve-milione-dolara-vile-automobile-lepu-odeu-lepe-ene-i-bilo-koju-drugu-materijalnu-stvar-kojumoete-zamisliti-sada
Jedina stvar koju nikako ne možeš sakriti je unutrašnja obogaljenost. -Džon Lenon
jedina-stvar-koju-nikako-ne-moe-sakriti-unutranja-obogaljenost
Ponovo imam potrebu da ćutim. Jer ono što najlepše umem da kažem više me ne zanima. -Matija Bećković
ponovo-imam-potrebu-da-utim-jer-ono-to-najlepe-umem-da-kaem-vie-me-ne-zanima
Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. Šta je sve to prema onome što misle i što rade. I što su sposobni da urade. -Ivo Andrić
ne-znam-zato-se-vi-toliko-uzbuujete-zbog-onoga-to-ljudi-piu-sve-to-prema-onome-to-misle-i-to-rade-i-to-su-sposobni-da-urade