jedini chak noriss moze pokrenit agrokomerc


jedini-chak-noriss-moze-pokrenit-agrokomerc
jedinichaknorissmozepokrenitagrokomercjedini chakchak norissnoriss mozemoze pokrenitpokrenit agrokomercjedini chak norisschak noriss mozenoriss moze pokrenitmoze pokrenit agrokomercjedini chak noriss mozechak noriss moze pokrenitnoriss moze pokrenit agrokomercjedini chak noriss moze pokrenitchak noriss moze pokrenit agrokomerc

Ima se moze se nema se glumi se!! ;) AZ
ima-se-moze-se-nema-se-glumi-se-az
Dajem od sebe, pa koliko ko moze da ponese i podnese.
dajem-od-sebe-pa-koliko-ko-moze-da-ponese-i-podnese
Ni hiljade prisutnih ne moze zamenititi ono jedno odsutno…
ni-hiljade-prisutnih-ne-moze-zamenititi-ono-jedno-odsutno
ponekad samo mali dodir moze imati veliki znacaj
ponekad-samo-mali-dodir-moze-imati-veliki-znacaj
Nekada sam toliko vredan da me ni Master Card ne moze platiti…
nekada-sam-toliko-vredan-da-me-master-card-ne-moze-platiti
Ma nije on zenskaros, nego decko ima  dobro srce, pa ne moze da ih odbije. ;)
ma-nije-on-zenskaros-nego-decko-ima-dobro-srce-pa-ne-moze-da-ih-odbije