Jedini način da dobijem glavnu ulogu je da je sam napišem.


jedini-nain-da-dobijem-glavnu-ulogu-da-sam-napiem
džon klizjedininačindadobijemglavnuulogusamnapiemjedini načinnačin dada dobijemdobijem glavnuglavnu uloguulogu jeje dada jeje samsam napišemjedini način danačin da dobijemda dobijem glavnudobijem glavnu uloguglavnu ulogu jeulogu je daje da jeda je samje sam napišemjedini način da dobijemnačin da dobijem glavnuda dobijem glavnu ulogudobijem glavnu ulogu jeglavnu ulogu je daulogu je da jeje da je samda je sam napišemjedini način da dobijem glavnunačin da dobijem glavnu uloguda dobijem glavnu ulogu jedobijem glavnu ulogu je daglavnu ulogu je da jeulogu je da je samje da je sam napišem

Jedini način da se rešim strahova je da napravim filmove o njima. -Alfred Hičkok
jedini-nain-da-se-reim-strahova-da-napravim-filmove-o-njima
Jedini način za oblikovanje budućnosti leži u točnoj predodžbi o njoj. -Ovidije
jedini-nain-za-oblikovanje-budunosti-i-u-tonoj-predodbi-o-njoj
Jedini istinski osećaj sigurnosti u životu proizilazi iz spoznaje da se svakoga dana na neki način usavršavamo. -Entoni Robins
jedini-istinski-oseaj-sigurnosti-u-ivotu-proizilazi-iz-spoznaje-da-se-svakoga-dana-na-neki-nain-usavravamo
Jedini način da američke žene dobiju toliko željenu ravnopravnost jeste da se odreknu nekih svojih prava. -Doroti Parker
jedini-nain-da-amerike-ene-dobiju-toliko-eljenu-ravnopravnost-jeste-da-se-odreknu-nekih-svojih-prava
Veličina i moralni napredak naroda može se meriti po tome kako postupaju sa životinjama. Jedini način da živiš je da pustiš i druge da žive. -Mahatma Gandi
veliina-i-moralni-napredak-naroda-moe-se-meriti-po-tome-kako-postupaju-ivotinjama-jedini-nain-da-ivi-da-pusti-i-druge-da-ive