Jedini način da se rešim strahova je da napravim filmove o njima.


jedini-nain-da-se-reim-strahova-da-napravim-filmove-o-njima
alfred hičkokjedininačindasereimstrahovanapravimfilmovenjimajedini načinnačin dada sese rešimrešim strahovastrahova jeje dada napravimnapravim filmovefilmove oo njimajedini način danačin da seda se rešimse rešim strahovarešim strahova jestrahova je daje da napravimda napravim filmovenapravim filmove ofilmove o njimajedini način da senačin da se rešimda se rešim strahovase rešim strahova jerešim strahova je dastrahova je da napravimje da napravim filmoveda napravim filmove onapravim filmove o njimajedini način da se rešimnačin da se rešim strahovada se rešim strahova jese rešim strahova je darešim strahova je da napravimstrahova je da napravim filmoveje da napravim filmove oda napravim filmove o njima

Jedini način da dobijem glavnu ulogu je da je sam napišem. -Džon Kliz
jedini-nain-da-dobijem-glavnu-ulogu-da-sam-napiem
Jedini način za oblikovanje budućnosti leži u točnoj predodžbi o njoj. -Ovidije
jedini-nain-za-oblikovanje-budunosti-i-u-tonoj-predodbi-o-njoj
Jedini istinski osećaj sigurnosti u životu proizilazi iz spoznaje da se svakoga dana na neki način usavršavamo. -Entoni Robins
jedini-istinski-oseaj-sigurnosti-u-ivotu-proizilazi-iz-spoznaje-da-se-svakoga-dana-na-neki-nain-usavravamo
Jedini način da američke žene dobiju toliko željenu ravnopravnost jeste da se odreknu nekih svojih prava. -Doroti Parker
jedini-nain-da-amerike-ene-dobiju-toliko-eljenu-ravnopravnost-jeste-da-se-odreknu-nekih-svojih-prava
Veličina i moralni napredak naroda može se meriti po tome kako postupaju sa životinjama. Jedini način da živiš je da pustiš i druge da žive. -Mahatma Gandi
veliina-i-moralni-napredak-naroda-moe-se-meriti-po-tome-kako-postupaju-ivotinjama-jedini-nain-da-ivi-da-pusti-i-druge-da-ive