Jedino dobro jeste znanje, a jedino zlo je neznanje.


jedino-dobro-jeste-znanje-a-jedino-zlo-neznanje
herodotjedinodobrojesteznanjejedinozloneznanjejedino dobrodobro jestejeste znanjejedino zlozlo jeje neznanjejedino dobro jestedobro jeste znanjea jedino zlojedino zlo jezlo je neznanjejedino dobro jeste znanjea jedino zlo jejedino zlo je neznanjea jedino zlo je neznanje

Postoji samo jedno dobro, a to je znanje, i jedno zlo, a to je neznanje.Svako može biti prorok. Onome što zlo radi reci da će zlo proći, a onome koji dobro čini da će biti nagrađen, pa nećeš nikada pogrešiti, jer je to večni zakon prirode. Jer nikada u istoriji zlo nije ostalo nekažnjeno, niti dobro nenagrađeno.Ako neko tačno misli, a ne zna da za to navede razloge, to nije ni znanje ni neznanje.Jedino je nisam učio da pati, jedino joj moje mane nedostaju.Nije znanje znanje znati, nego je znanje znanje dati.Što se više povećava naše znanje, sve se više odmotava i ukazuje naše neznanje.