Jedino čisto čulo to je dodir njene i moje ruke. Sve ostalo, uopšte nisu čula.


jedino-isto-ulo-to-dodir-njene-i-moje-ruke-sve-ostalo-uopte-nisu-ula
miroslav mika antićjedinočistočulotododirnjenemojerukesveostalouoptenisučulajedino čistočisto čuloje dodirdodir njenenjene ii mojemoje rukesve ostalouopšte nisunisu čulajedino čisto čuločulo to jeje dodir njenedodir njene injene i mojei moje rukeuopšte nisu čulačisto čulo to ječulo to je dodirje dodir njene idodir njene i mojenjene i moje rukejedino čisto čulo to ječisto čulo to je dodirčulo to je dodir njeneje dodir njene i mojedodir njene i moje ruke

Jedino je nisam učio da pati, jedino joj moje mane nedostaju. -Matija Bećković
jedino-nisam-uio-da-pati-jedino-joj-moje-mane-nedostaju
Kupite knjigu. Sve ostalo su bajke.
kupite-knjigu-sve-ostalo-su-bajke
Pobeda je najvažnija. Sve ostalo je samo posledica pobede. -Ajrton Sena
pobeda-najvanija-sve-ostalo-samo-posledica-pobede
Većinu važnih stvari u svetu postigli su ljudi koji nisu odustajali kada se činilo da uopšte nema nade. -Dejl Karnegi
veinu-vanih-stvari-u-svetu-postigli-su-ljudi-koji-nisu-odustajali-kada-se-inilo-da-uopte-nema-nade