Jedino si mi ti bio potreban, a tebe nije bilo…!


jedino-mi-ti-bio-potreban-a-tebe-nije-bilo
jedinomitibiopotrebantebenijebilo…jedino sisi mimi titi biobio potrebantebe nijenije bilo…jedino si misi mi timi ti bioti bio potrebana tebe nijetebe nije bilo…jedino si mi tisi mi ti biomi ti bio potrebana tebe nije bilo…jedino si mi ti biosi mi ti bio potreban

Drugi ljudi žive bez tebe i bez tebe provedu život. Zar misliš da si nekome potreban? Nisi ti ni hljeb ni štap i nikom nisi potreban. -Maksim Gorki
drugi-ljudi-ive-bez-tebe-i-bez-tebe-provedu-ivot-zar-misli-da-nekome-potreban-nisi-ti-hljeb-tap-i-nikom-nisi-potreban
Nemoj nikada misliti da rat, ma koliko potreban bio, ma koliko opravdan bio, nije zločin. -Ernest Hemingvej
nemoj-nikada-misliti-da-rat-koliko-potreban-bio-koliko-opravdan-bio-nije-zloin
Život nam ne bi bio potreban kad bi bio jasan. -Matija Bećković
ivot-nam-ne-bi-bio-potreban-kad-bi-bio-jasan
Iako nije bio česta pojava ili ga uopšte nije bilo, smeh postaje kao deo svakodnevnog života. -Bob Marli
iako-nije-bio-esta-pojava-ili-ga-uopte-nije-bilo-smeh-postaje-kao-deo-svakodnevnog-ivota